13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Gia phả tộc Nguyễn

     

Lời mở đầu

Hiện nay, dòng họ ta lưu lạc khắp nơi. Và vì ở xa, khó có dịp đi dự giỗ chạp nên ít làm quen được với bà con trong dòng. Bởi thế tôi cố gắng vận động anh chị em góp sức cùng nhau xây dựng trang Web gia phả nầy.

Tất cả những chi tiết như tên, ngày sanh (tuổi), địa chỉ liên lạc, ngày cưới, ngày giỗ, nơi chôn cất, hình ảnh v.v. được ghi trong "trang Web gia phả" nầy là do sự đóng góp của nhiều người trong dòng họ mình.
 
Trong trang Web gia phả nầy, phần chi tiết của con gái, cháu gái (chánh phả), dâu, rễ (phụ phả) và cả tên cha mẹ của họ cũng được ghi chép. Đây là sự khác biệt với cách làm gia phả cổ truyền.

Nhấn vào thẻ "Phả đồ" sẽ có thêm một điểm nhấn "Xem phả đồ nằm ngang" (phả đồ bằng hình ảnh), và chỉ hiển thị người trong chánh phả.

Trang "họ Nguyễn ở Đạm Thủy, Đức Minh" có 4 Phái, được liệt kê rõ ràng trong thẻ "Danh bạ gia phả" để thuận tiện hơn cho việc tra cứu.

Thẻ "Lời dẫn" sẽ giải trình cặn kẽ về dòng họ Nguyễn ở Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi cũng như từng Chi phái của dòng Tộc.

Thẻ "Thống kê" sẽ cho biết số người được ghi chép vào gia phả mỗi khi được cập nhật chi tiết cá nhân vào Gia phả, bao gồm cả Chánh phả và Phụ phả, còn sống cũng như đã mất.

Thẻ "Danh bạ Cao niên" sẽ cho biết các bậc cao tuổi từ 60 trở lên khi bấm tiếp vào dấu " + " ở trước từng bậc tuổi.

Thẻ cuối cùng là xem Lịch: ngày sinh, ngày cưới, ngày giỗ, và những ngày đặc biệt trong năm, cũng như trong ngày.
 
Bởi vì có câu “tre già măng mọc” và “sanh bệnh lão tử” nên trang Web gia phả nầy còn phải được bổ sung thường xuyên, liên tục. Do vậy, tiện đây tôi xin kêu gọi quí bà con gần xa hãy gởi thêm chi tiết, hình ảnh cho chúng tôi để bổ sung. Mọi ý kiến đóng góp, phê bình của quí bà con sẽ được tiếp nhận để xây dựng cho trang Web gia phả nầy ngày càng phổ cập hơn.

Hà Lan, tháng 2 năm 2009

Nguyễn Văn Nhĩ


Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế