24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Gia phả tộc Nguyễn

     

Thông báo, v/v thành lập quỷ "Gia Tộc Thường Niên"
22-11-2011

Kính gửi toàn thể bà con trong gia tộc Nguyễn
chi phái ông Biên ở phía Nam,

Được sự đồng tình của nhiều người theo thư kiến nghị tổ chức quỷ Gia tộc thường niên trong dịp ngày giỗ Bà 17/5 âm lịch vừa qua, và sau nhiều lần thảo luận với các vị cao niên, mọi người đều thống nhất như sau:

đ1 Quỷ Gia tộc thường niên được chính thức thành lập vào dịp tảo mộ Ông Bà ngày 24, tháng Chạp âm lịch, năm 2011 tại thị trấn Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Cũng trong dịp nầy, vị thủ quỷ sẽ được bầu chọn.
Quỷ Gia tộc thường niên được dùng làm lễ vật cúng thanh minh hằng năm vào ngày 17/3 AL tại nhà ông Nguyễn văn Trắc, thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng thời quỷ Gia tộc thường niên cũng sẽ cung cấp chi phí cho người đại diện mang lễ vật về Quảng Ngãi dự cúng thanh minh hằng năm.

đ2 Quỷ Gia tộc thường niên sẽ được đóng góp mỗi năm một lần vào dịp tảo mộ Ông Bà tại nhà ông Chín ở thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Thủ quỷ sẽ ghi chép tất cả các đóng góp vào sổ sách và báo cáo chi thu.

đ3 Tất cả con trai và cháu trai bên phía nội đã lập gia đình (xem ds đính kèm) đều phải có trách nhiệm đóng góp "từ giá trị tối thiểu" trở lên, cao hơn thì càng quí!
Những người còn lại, đã lập gia đình thì có thể tự nguyện đóng góp, để thêm phần thắm thiết tình gia tộc và hướng về cội nguồn.

đ4 Giá trị tối thiểu cho năm 2011 được qui định là 100.000 VND (một trăm nghìn đồng), và sẽ thông báo lại nếu có thay đổi ở mỗi năm sau cho phù hợp.

đ5 Phương thức đóng góp:
Mỗi thành viên sẽ góp tiền tại gia đình cha mẹ, hoặc anh chị của mình khi có điều kiện, theo tên trong danh sách (gồm 6 gia đình). Sau đó tất cả đóng góp sẽ được kết sổ vào thời gian và không gian nói trên.

Trân trọng kính chào,

Phú Giáo, ngày 22 tháng 11 năm 2011.

Đích tôn Nguyễn văn Nhãn


danh sách tài liệu

01. Mừng Thanh Minh năm Bính Thân, 2016
02. thư kiến nghị, năm 2016
03. Thư Xuân 2016
04. Thư xuân 2014
05. Lão niên đời 12, hiện tồn tại
06. Thư Xuân 2013
07. Tin buồn
08. Nỗi lòng của người xa quê
09. Phát biểu trong ngày Thanh Minh 17-3......
10. Thông báo, v/v thu bổ sung cho quỷ......
11. Tường trình, v/v thu quỷ "Gia......
12. Thông báo, v/v thành lập quỷ "Gia......
13. Lời kiến nghị
14. Lời mở đầu
15. Nhà thờ tổ tiên
16. Ghi chú trang web Gia phả