8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Gia phả tộc Nguyễn

     

Tường trình, v/v thu quỷ "Gia Tộc Thường Niên"
21-01-2012

Kính gửi toàn thể bà con trong gia tộc Nguyễn
chi phái ông Biên ở phía Nam,

Sau lần mở lời kiến nghị tổ chức quỷ Gia tộc thường niên trong dịp ngày giỗ Bà ngày 17 tháng 5 âm lịch vừa qua và quỷ Gia tộc thường niên đã được chính thức thành lập vào dịp tảo mộ Ông Bà ngày 24 tháng Chạp âm lịch, năm 2011 tại thị trấn Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Những thành viên trong tộc có mặt trong dịp nầy đã thống nhất như sau:
• Trưởng lão Nguyễn Tiếng Lực lãnh việc điều hành gia tộc Nguyễn chi phái ông Biên ở phía Nam.
• Đích tôn Nguyễn văn Nhãn được cử làm thủ quỷ cho năm 2012.

Cũng trong dịp này, các thành viên cũng đã cùng nhau đóng góp vào cho quỷ được với số tiền là 4.600.000 VND.
Thể theo lời kiến nghị, số tiền nầy sẽ được áp dụng cho việc cúng thanh minh ngày 17 tháng 3 âm lịch hằng năm tại nhà đích tôn Nguyễn văn Trắc tại thôn Đạm Thủy Nam, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, chi phí cho thành viên đại diện đi cúng thanh minh cũng sẽ được trích trong quỷ nầy.

Trân trọng kính chào,

Đích tôn Nguyễn văn Nhãn


danh sách tài liệu

01. Mừng Thanh Minh năm Bính Thân, 2016
02. thư kiến nghị, năm 2016
03. Thư Xuân 2016
04. Thư xuân 2014
05. Lão niên đời 12, hiện tồn tại
06. Thư Xuân 2013
07. Tin buồn
08. Nỗi lòng của người xa quê
09. Phát biểu trong ngày Thanh Minh 17-3......
10. Thông báo, v/v thu bổ sung cho quỷ......
11. Tường trình, v/v thu quỷ "Gia......
12. Thông báo, v/v thành lập quỷ "Gia......
13. Lời kiến nghị
14. Lời mở đầu
15. Nhà thờ tổ tiên
16. Ghi chú trang web Gia phả