20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Gia phả tộc Nguyễn

     

Nỗi lòng của người xa quê
29-04-2012

Từ ngày xa cách quê hương,

Lòng còn lưu luyến tình thương đậm đà,

Quê hương xứ sở Ông Bà,

Quê hương là chỗ Mẹ Cha sinh thành,

Cũng vì thời cuộc chiến tranh,

Quê người đất khách (nhưng) cũng đành xa quê,

Ra đi (cũng) ý định ngày về,

Xuôi buồm thuận gió, lỡ bề (mình) ở luôn,

Ra đi (cũng) nhớ biển nhớ nguồn,

Nhớ đường cát nhỏ, nhớ luồng hương thơm...!

 

(2 Nhãn, ghi lại theo lời khấn của Bà Nhứt (đời thứ 12), trong ngày thanh minh chi quí phái 29/3, ở Đạm Thủy Bắc, năm 2012)


danh sách tài liệu

01. Mừng Thanh Minh năm Bính Thân, 2016
02. thư kiến nghị, năm 2016
03. Thư Xuân 2016
04. Thư xuân 2014
05. Lão niên đời 12, hiện tồn tại
06. Thư Xuân 2013
07. Tin buồn
08. Nỗi lòng của người xa quê
09. Phát biểu trong ngày Thanh Minh 17-3......
10. Thông báo, v/v thu bổ sung cho quỷ......
11. Tường trình, v/v thu quỷ "Gia......
12. Thông báo, v/v thành lập quỷ "Gia......
13. Lời kiến nghị
14. Lời mở đầu
15. Nhà thờ tổ tiên
16. Ghi chú trang web Gia phả