10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Danh bạ cao niên

Trần thị Ánh Tuyết ♀
Nguyễn Hậu ♂
Nguyễn văn Cần ♂
Huỳnh Minh Đạo ♂
Trịnh Lực (Mẹo)
Nguyễn thị Mai ♀
Võ văn Sinh ♂
Nguyễn thị Thắm ♀
Nguyễn Lắm ♂
Nguyễn văn Nhật ♂
Nguyễn văn Cảm ♂
Đặng thị Kim ♀
Nguyễn thị Minh ♀
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)
Nguyễn văn Lộc ♂
Huỳnh thị Bảy ♀
Đỗ Thiện Hiền ♂
Đinh thị Kim Loan ♀
Nguyễn thị Trà ♀
Nguyễn Ngọc Hướng ♂
Nguyễn văn Hiếu ♂
Nguyễn Ngọc Quý ♂
Nguyễn văn Quát ♂
Lâm văn Hai ♂
Nguyễn văn Ly ♂
Hồ Tích ♂
Trịnh Thìn ♂
Võ văn Quân ♂
Trần Như An (Tám)
Nguyễn thị Triên ♀
Nguyễn thị Tám ♀
Trần Xuân Phán ♂
Nguyễn văn Lục ♂
Nguyễn thị Tâm ♀
Nguyễn thị Thanh ♀
Nguyễn Kim (Minh)
Phạm Hành ♂
Lê thị Oanh ♀
Nguyễn Bảy ♂
Phạm thị Xuôi ♀
Nguyễn thị Xí ♀
Nguyễn Sô ♂
Nguyễn thị Xưa ♀
Nguyễn Minh Nghĩa ♂
Nguyễn thị Lữ ♀
Nguyễn Thành Phương ♂
Nguyễn văn Hà ♂
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)
Lê thị Hiệp ♀
Trần Quang Lộc ♂
Nguyễn thị Khẩm ♀
Nguyễn thị Kim Thanh ♀
Trịnh Tỵ ♂
Nguyễn văn Anh ♂
Nguyễn thị Tuyết ♀
Trần thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Lộc ♀
Nguyễn Thế Phương ♂
Nguyễn Cho ♂
Phạm thị Tám ♀
Nguyễn Đăng Khoa ♂
Nguyễn thị Hóa ♀
Lê Xanh (Đức Thắng)
Đỗ Thiện Khanh ♂
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Trần Ngọc Phổ ♂
Bùi thị Hơi ♀
Nguyễn văn Đào ♂
Cao Bá Ninh ♂
Trần thị Thu Ba ♀
Võ thị Tuyết ♀
Trần Ngọc Huy ♂
Nguyễn thị Hòa ♀
Trịnh Tính ♂
Nguyễn thị Xị ♀
Nguyễn thị Huế ♀
Phan thị Kim Trung ♀
Lê Thị Lo ♀
Nguyễn thị Vân (Nguyện)
Huỳnh thị Kim Nữ ♀
Nguyễn Thị Thanh (Bé)
Phan Dân Thanh Bình ♀
Phan thị Lá ♀
Kiều văn Thanh ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
Châu Tuấn Tú ♂
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
Bùi thị Lan Hương ♀
Nguyễn Thanh Xuân ♂
Nguyễn Tấn ♂
Nguyễn văn Ta (6 Ta)
Nguyễn thị Hạnh ♀
Bùi thị Nị ♀
Lê văn Thanh ♂
Bùi Thừa ♂
Nguyễn thị Bích Hoa ♀
Nguyễn Quyết ♂
Trần thị Hải ♀
Hồ thị Trữ ♀
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)
Nguyễn thị An ♀
Trần Như Thuyên (Chín)
Nguyễn Tắm ♂
Võ thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn văn Bé ♂
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂
Huỳnh Công Dương ♂
Nguyễn Đắt ♂
Nguyễn thị Thương ♀
Võ văn Oanh ♂
Hoàng văn Dũng ♂
Lê thị Ái ♀
Nguyễn Hoàng Sơn ♂
Lê Út (Đức Tân)
Nguyễn Hoàng Nam ♂
Nguyễn thị Bích ♀
Nguyễn thị Dẩn ♀
Phùng thị Xếp ♀
Nguyễn Ngọc Thành ♂
Nguyễn thị Huyền Khương ♀
Võ thị Thu Trúc ♀
Nguyễn Tươi ♂
Nguyễn thị Thừa ♀
Đinh thị Thanh Thủy ♀
Nguyễn văn Tú ♂
Nguyễn thị Nga ♀
Phạm thị Nữ ♀
Trần Thanh Hiền ♂
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
Nguyễn Trọng Mỹ ♂
Huỳnh thị Bích Phương ♀
Nguyễn Hửu Cần ♂
Bùi Được ♂
Nguyễn Lâm ♂
Nguyễn Tấn Bản ♂
Nguyễn thị Thu Thảo ♀
Võ thị Ly ♀
Trần Xuân Phú ♂
Trần Như Hy ♂
Nguyễn văn Đạo ♂
Phạm thị Hào ♀
Trần thị Tuyết ♀
Lê văn Thành ♂
Trần thị Thanh Thanh ♀
Trịnh thị Hồng Dung ♀
Trần thị Ánh Thùy ♀
Nguyễn thị Phấn ♀
Nguyễn Lương ♂
Nguyễn văn Thành ♂
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn văn Lâm ♂
Nguyễn thị Kim Anh ♀
Nguyễn thị Tỏ ♀
Bùi thị Em ♀
Nguyễn Minh Thương ♂
Võ thị Lâm (Tâm)
Lê Hửu Anh (Đức)
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀
Nguyễn thị Thu Anh ♀
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
Nguyễn văn Huy ♂
Lê Minh Tân ♂
Phạm thị Thu Thảo ♀
Nguyễn Lang ♂
Bùi văn Nì ♂
Nguyễn thị Thu ♀
Nguyễn văn Bình (Bình đen)
Lê thị Thúy Loan ♀
Trần thị Thu Hà ♀
Nguyễn thị Kim Hưng ♀
Phạm thị Mỹ (Lệ)
Nguyễn thị Chín ♀
Nguyễn thị Đúng ♀
Phillip Nguyễn (Phước)
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
_Bùi thị Kim Phượng ♀
Nguyễn thị Nữ ♀
Lê Chiều ♂
Nguyễn thị Liêm (Liên)
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)
Võ thị Thu Liễu ♀
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀
Võ thị Thủy ♀
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
Nguyễn thị Định ♀
Đỗ thị Thanh Truyền ♀
Võ thị Mai ♀
Nguyễn Dũng ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Phan Cường ♂
Nguyễn văn Giỏi ♂
Huỳnh Quang Hạnh ♂
Phạm Ngọc Duy ♂
Châu Thúy Phượng ♀
Nguyễn thị Bá Thành ♀
Nguyễn Rõ ♂
Trịnh thị Minh Út ♀
Nguyễn Tuấn ♂
Nguyễn văn Vinh ♂
Phạm Thanh ♂
Bùi Minh Thiên ♂
Nguyễn Hà ♂
Trần thị Tuyết Ái ♀
Nguyễn Hứng ♂
Nguyễn văn Út ♂
Lê Minh Thôi ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn văn Hùng ♂
_Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
Phạm Ngọc Tập ♂
Hồ văn Thân ♂
Nguyễn Hoàng Nhơn ♂
Nguyễn thị Tài ♀
Đỗ thị Hương ♀
Huỳnh Minh Cường ♂
Nguyễn Thành Tâm ♂
Lâm văn Đò ♂
Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
Theodorus van den Berg (Theo)
Đỗ thị Ngọc Linh ♀
Nguyễn thị Xuân ♀
Võ thị Tám ♀
Nguyễn thị Thủy ♀
Trần thị Ngọc Bích (bé chị)
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)
Trần thị Thu Hà ♀
Lê văn Cường ♂
Nguyễn Mạnh Cường ♂
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn văn Linh ♂
Nguyễn Mát ♂
Trần Minh Hiếu (Hải)
Nguyễn văn Binh ♂
Nguyễn Quan Trưởng ♂
Nguyễn thị Xuân Minh ♀
Nguyễn thị Lệ ♀
Võ văn Lực ♂
Nguyễn Thanh ♂
Nguyễn thị Hiệp ♀
Nguyễn văn Cường ♂
Đặng thị Kim Thúy ♀
Phạm thị Thanh Loan ♀
Nguyễn văn Vũ ♂
Trương văn Hòa ♂
Nguyễn văn Dũng ♂
Nguyễn văn Vân ♂
Phạm thị Minh Tâm ♀
Trần thị Mai ♀
Nguyễn thị Đào ♀
Nguyễn Trông ♂
Hồ thị Bê ♀
Châu Thanh Hoài ♀
Phạm thị Phượng ♀
Nguyễn thị Bá Công ♀
_Lê Thiên Hoàng ♂
Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
Trần Qua ♂
Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
Nguyễn văn Tánh ♂
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn Hưng ♂
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Đỗ thị Thắng ♀
Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
Bùi văn Thắng ♂
Nguyễn Được ♂
Nguyễn thị Nguyệt ♀
Nguyễn Viết Can ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Phạm thị Phụng ♀
Bùi thị Hiếu ♀
Trương Quang Chút ♂
Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
Nguyễn thị Loan (Ty em)
Nguyễn văn Trung ♂
Võ văn Hà ♂
Võ thị Nhi ♀
_Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
Trần Như Hòa ♂
Trần Như Đức ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn Thanh Diệp (Út)
Nguyễn thị Đại ♀
Võ Thanh Quý ♂
Nguyễn thị Chút ♀
Trương Quốc Kiệt ♂
Nguyễn văn Quang ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Lê Tấn Bồng ♂
Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)
Lê Trần Thế Vinh ♂
Võ Quang Sương ♂
Nguyễn Hửu Tám ♂
Lê Phước Hùng ♂
Lâm văn Tới ♂
Nguyễn thị Hiền ♀
Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
Nguyễn văn Sang (Phước Nguyên)
Nguyễn văn Việt ♂
Phan Thanh Sơn ♂
Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
Lê văn Mẫu ♂
Nguyễn văn Thuận ♂
Nguyễn thị Lòng ♀
Nguyễn văn Chung (Tèo)
Nguyễn văn Ảnh ♂
Nguyễn thị Tức ♀
Đỗ Thanh Tú ♂
Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
Trần thị Thanh Thuý ♀
Nguyễn văn Quân ♂
Nguyễn văn Hữu ♂
Nguyễn văn Hiệp ♂
Nguyễn văn Thoảng ♂
Bùi thị Nguyệt ♀
Nguyễn thị Liên ♀
Võ thị Bích Liên (Vân)
Bùi thị Phường ♀
Võ thị Phụng ♀
Nguyễn thị Tình ♀
Nguyễn thị Hồng Nhi ♀
Nguyễn Duy Bình ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Phạm văn Linh ♂
Nguyễn văn Quang ♂
Trần Như Hảo ♂
Nguyễn Bến ♂
Nguyễn Hồng Binh (8 Binh)
Châu Thanh Tuyền ♀
Trịnh Thị Bích Liên ♀
Huỳnh Kim Tâm ♂
Nguyễn văn Đạt ♂
_Lê thị Mỹ Nữ ♀
Nguyễn văn Tuấn ♂
Nguyễn Ngọc Thảo ♂
Lê thị Nay ♀
Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
Nguyễn Bến ♂
Võ văn Cường ♂
Phạm Hải ♂
Nguyễn thị Miên ♀
Bùi thị Nhi ♀
Phạm thị Huệ ♀
Nguyễn thị Sáu ♀
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn Ngọc Sơn ♂
Nguyễn văn Hân ♂
Huỳnh thị Thủy ♀
Trịnh văn Tỉnh ♂
Nguyễn thị Loan ♀
Lê Thanh Lâm ♂
Nguyễn thị Vĩnh ♀
Hồ Bá Nghĩa ♂
Đỗ thị Vân ♀
Nguyễn Hửu Việt ♂
Phạm thị Mẫn ♀
Nguyễn văn Cảnh ♂
Đào Thị Kim Oanh ♀
Nguyễn thị Tuyết ♀
Trịnh Thanh Tuấn ♂
Nguyễn Phi Ba ♂
Nguyễn thị Xuân Phượng ♀
Lê văn Lễ ♂
Trần thị Kim Lệ (Hiền)
Nguyễn văn Hải ♂
Lê thị Bích Ngà ♀
Nguyễn Kim ♂
Đoàn thị Kim Loan ♀
Phạm thị Mỹ Chi ♀
Trần Tấn Huy ♂
Nguyễn văn Hoàng ♂
Nguyễn Duy Chiến ♂
Nguyễn Màu ♂
Võ thị Quy ♀
Đỗ Anh Lợi ♂
Nguyễn văn Thu ♂
Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Lê thị Huệ ♀
Lê thị Thuý Hằng ♀
Trần thị Hoàng Bích (bé em)
Đỗ Thiện Thạnh ♂
Đào Công Cường ♂
Bùi thị Nhé ♀
Nguyễn văn Phước ♂
Nguyễn văn Sơn ♂
Nguyễn văn Tuấn ♂
Nguyễn Phú ♂
Nguyễn văn Vũ ♂
Phạm thị Kim Thuỷ ♀
Bùi thị Vân ♀
Nguyễn Văn Hạnh ♂
Nguyễn thị Lệ Thi ♀
Cao thị Nguyệt ♀
Phạm thị Hường ♀
Lê Đông ♂
Nguyễn thị Thu ♀
Huỳnh Phúc Tiến ♂
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
Võ Thanh Thuận ♂
Lê thị Hồng Quyết ♀
Nguyễn thị Thu Oanh ♀
Châu Hoàng Phương ♂
Lâm thị Bình ♀
Trần Quốc Trung (Tèo)
Trần thị Thanh Bình ♀
Nguyễn Thành ♂
Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
Nguyễn thị Nhỏ ♀
Nguyễn thị Xuyến ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Nguyễn thị Em ♀
Phan thị Xin ♀
Đoàn thị Thùy Trang ♀
Ngô thị Phương ♀
Nguyễn thị Hạnh ♀
Huỳnh Tấn Hiệp ♂
Kiều Mỹ Linh ♀
Nguyễn văn Phong ♂
Nguyễn thị Nhung ♀
Nguyễn văn Thành ♂
Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
Huỳnh thị Liếu (Nga)
Nguyễn Xuân Phương ♂
Võ Hồng Cường ♂
Võ thị Thanh Tình ♀
Phạm Ngọc Triều ♂
Huỳnh thị Thu Thủy ♀
Nguyễn Thanh Vương ♂
Trần thị Sáu ♀
Huỳnh thị Liếu (Nga)
Nguyễn thị Thu Hà ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Nguyễn thị Thúy Hào ♀
Phùng văn Đạt ♂
Nguyễn văn Nghĩa ♂
Trần văn Hậu ♂
Nguyễn thị Kiều ♀
Phạm thị Thôi ♀
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn văn Hùng ♂
Đinh thị Yến Lan ♀
Nguyễn văn Thống ♂
Nguyễn văn Định ♂
Nguyễn Ngọc Bảo ♂
Trần thị Anh Đào ♀
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
Hồ Thị Thanh Thùy ♀
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Lê Ngọc Quả ♂
Nguyễn Phi Huân ♂
Nguyễn văn Huân ♂
Nguyễn thị Thiệp ♀
Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
Nguyễn Ngọc Thuận ♂
Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
Nguyễn Thu Thảo ♀
Trương Văn Long ♂
Trần Đình Tỵ ♂
Dương Ngọc Kiệt ♂
Nguyễn văn Chiến ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Ngô thị Thu Trang ♀
Võ văn Mạnh ♂
Lệ thị Hồng Phước ♀
Trần thị Kiều ♀
Bùi thị Bân ♀
Tạ Công Hiền ♂
Trần thị Dư ♀
Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀
Nguyễn Hửu Hiệp ♂
Nguyễn thị Ngọc ♀
Bùi thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn văn Cử ♂
Nguyễn Thị Châu ♀
Nguyễn Thanh Tâm ♂
Lê thị Kim Mai ♀
Nguyễn thị Triều (Thu)
Nguyễn thị Diễm Ly ♀
Nguyễn văn Hiệp (Thanh)
Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀
Châu Mộng Tuyền ♀
Phạm Ngọc Tiên ♂
Võ thị Thu Tiện ♀
Chế thị Lệ Hiền ♀
Nguyễn thị Xuân Ái ♀
Trần Thanh Sang ♂
Lê thị Mai ♀
Nguyễn Huy Hoàng ♂
Phạm thị Lan ♀
Phan thị Thanh Phương ♀
Võ thị Mỹ Loan ♀
Trần thị Dưỡng ♀
Bùi thị Nhàn ♀
Nguyễn văn Trường ♂
Nguyễn thị Linh (Chút)
Hồ Như Quang ♂
Nguyễn Mười ♂
Nguyễn Ngọc Quốc ♂
Nguyễn thị Thúy ♀
Nguyễn Công Huy Hiệp ♂
Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn Đức Tân ♂
Phạm thị Kha ♀
Điểu thị Đào ♀
Nguyễn thị Hưởng ♀
Nguyễn Đức Toàn ♂
Phạm Tấn Phúc ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Phạm thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn Thanh Trương ♂
Phạm Tuấn Dũng ♂
Nguyễn Thành Được ♂
Trần Thanh Hường ♂
Phạm thị Bảng ♀
Nguyễn thị Thạnh ♀
Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
Nguyễn văn Sa ♂
Hà Mạnh Cường ♂
Nguyễn thị Thương ♀
Nguyễn văn Tâm ♂
Nguyễn văn Khương ♂
Nguyễn Thanh Tùng ♂
Nguyễn Song Hào ♂
Nguyễn Duy Linh ♂
Phạm thị Hiển ♀
Võ Minh Văn ♂
Tăng thị Nhật Minh ♀
Châu Thùy Quyên ♀
Nguyễn thị Bé ♀
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn văn Hoài ♂
Trần Hương Trà ♀
Nguyễn Anh Vũ ♂
Nguyễn thị Thuý Lê ♀
Nguyễn Đức Nghiêm ♂
Nguyễn văn Thượt ♂
Đỗ Chính ♂
Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀
Lê Đình Phước ♂
Nguyễn văn Lâm ♂
Phạm thị Hồng Quyên ♀
Trần thị Kim Cương ♀
Nguyễn Trường Phúc ♂
Nguyễn văn Vinh ♂
Lê thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
Phạm Thị Nhuần ♀
Nguyễn Cường ♂
Bùi Tấn Thảo ♂
Trần Thế Linh ♂
Nguyễn thị Thanh Nga ♀
Võ văn Năng ♂
Lê văn Cảnh ♂
Nguyễn Thanh Vân ♂
Phạm Tấn Vinh ♂
Trần thị Kiều Diệp ♀
Nguyễn Quang Vinh ♂
Lương Thành Phước ♂
Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
Đỗ thị Thúy ♀
Lê Xuân Hàng ♂
Nguyễn thị Bé Thu ♀
Nguyễn thị Kim Luyến ♀
Nguyễn thị Kim Yến ♀
Nguyễn Thái Sinh ♂
Võ văn Nhi ♂
Nguyễn Hoàng Giang ♂
Lê thị Phước ♀
Nguyễn thị Xuân Sang ♀
Phạm Tấn Kẽm ♂
Vũ Quang Trung ♂
Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀
Huỳnh văn Cười ♂
Dương thị Bé (Lan)
Nguyễn thị Huyền ♀
Nguyễn văn Nên ♂
Cao văn Thắng ♂
Võ Thanh Tặng ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Ngô Tấn Hoàng ♂
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn thị Kim Chi ♀
Nguyễn thị Bé ♀
Lê Minh Ru ♂
Cao thị Huyền ♀
Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
Lê Khắc Nhật ♂
Nguyễn văn Hiến ♂
Nguyễn văn Hồng ♂
Maarten Nijenhuis ♂
Nguyễn văn Tùng ♂
Lý thị Hà ♀
Trần văn Hoàng (Bé)
Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
Võ thị Thanh Trúc ♀
Nguyễn thị Hè ♀
Bùi Quốc Dũng ♂
Nguyễn thị Thanh Phương ♀
Lê Thành Trung ♂
Trần thị Loan ♀
Nguyễn thị Huyền ♀
Nguyễn văn Trí ♂
Đặng Minh Tâm ♂
Trương thị Diễm Huyền ♀
Thị Kim Nguyên ♀
Nguyễn thị Bá Định ♀
Ngô thị Minh ♀
Nguyễn văn Đạt ♂
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn thị Thu Kiều ♀
Nguyễn Như Hải ♂
Huỳnh Mai ♀
Nguyễn thị Thu Hà ♀
Nguyễn Toàn ♂
Nguyễn Trần Thọ ♂
Ngô Anh Khoa ♂
Nguyễn Hửu Việt ♂
Lê Thuỷ Thái ♀
Nguyễn Thị Hảo ♀
Nguyễn Minh Hòa (Beo)
Võ thị Lòng ♀
Nguyễn văn Sơn ♂
Nguyễn thị Ánh Hường ♀
Huỳnh thị Kim Luyện ♀
Nguyễn văn Phú ♂
Đỗ thị Ngọc Anh ♀
Nguyễn thị Minh Khẩn ♀
Nguyễn văn Hiển ♂
Nguyễn Đức Việt ♂
Nguyễn thị Thu Thủy ♀
Đào Duy Nam ♂
Nguyễn Khánh ♂
Nguyễn Đức Tuyên ♂
Võ văn Lực ♂
Nguyễn thị Hà ♀
Nguyễn Hữu Phong ♂
Nguyễn thị Luyện ♀
Nguyễn thị Bích Thuỷ ♀
Trịnh thị Thuỳ ♀
Nguyễn thị Thanh Thuý ♀
Nguyễn thị Kim Loan ♀
Nguyễn thị Thu Kiều ♀
Nguyễn thị Nụ ♀
Nguyễn Thái Sum ♂

Nguyễn thị Đây ♀
Nguyễn thị Ơn ♀
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn thị Phụng ♀
Nguyễn thị Bưởi ♀
Lê thị Thu Nguyệt ♀
Trần thị Dư ♀
Trần thị Xuân Hương ♀
Nguyễn Hiển ♂
Trần thị Huấn ♀
Nguyễn Anh Tuấn ♂
Hồ thị Sáu ♀
Lê thị Muôn ♀
Lê Của ♂
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn văn Dũng ♂
Phạm Tấn Đức ♂
Nguyễn thị Thành ♀
Nguyễn Liệu (Bảo)
Đỗ thị Ngọc Lan ♀
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
Cao Rê ♂
Nguyễn văn Sang (Hùng)
Võ thị Hiệp ♀
Phạm Quang Tuyến ♂
Trần Như Kỳ ♂
Nguyễn thị Ánh ♀
Phạm Ngọc Hải ♂
Nguyễn thị Tư ♀
Trần thị Của ♀
Võ Ngọc Hiển ♂
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
Đoàn Minh Miên ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Lê thị Phụng ♀
Nguyễn thị Liễu ♀
Huỳnh Quang Thanh ♂
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
Huỳnh thị Hai ♀
Nguyễn Chí Thanh ♂
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
Nguyễn văn Cơ ♂
Nguyễn thị Liễu ♀
Nguyễn thị Lợi ♀
Võ Bốn (Bốn)
Phạm thị Thu Thuỷ ♀
Nguyễn Xì (9 Xì)
Nguyễn thị Hậu ♀
Nguyễn thị Búp ♀
Nguyễn văn Nhãn ♂
Bùi văn Lâm (9 Lớn)
Võ Hoàng ♂
Nguyễn Thị Quyên ♀
Trần Như Cổ ♂
Nguyễn văn Thân ♂
Nguyễn thị Chính ♀
Trần thị Phượng ♀
Nguyễn thị Yến ♀
Nguyễn thị Liêu ♀
Hồ thị Thị ♀
Phạm Năm (5 Điếc)
Lê thị Lan ♀
Nguyễn Hùng ♂
Nguyễn văn Nam (8 Mì)
Trần Đức Nước ♂
Nguyễn thị Lan ♀
Bùi Thanh Kiều ♂
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)
Nguyễn thị Lành ♀
Hồ thị Bê ♀
Trịnh thị Bia ♀
Đỗ Việt Huân ♂
Nguyễn Hoàng (Cho)
Võ Cánh ♂
Nguyễn văn Trung ♂
Phan Mạnh Hùng ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn Hiền ♂
Nguyễn thị Hạnh ♀
Lê Vinh Thương ♂
Nguyễn thị Lâm ♀
Lê thị Bảy ♀
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Nguyễn thị Khá ♀
Nguyễn thị Luyến ♀
Lê thị Xì ♀
Nguyễn văn Gương (2 Gương)
Trần Như Hải ♂
Phạm thị Hoạt ♀
Trần thị Tiến ♀
Đỗ Thiện Chánh ♂
Phạm On ♂
Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Nguyễn văn Việt ♂
Huỳnh Minh Tài ♂
Nguyễn văn Trắc ♂
Nguyễn Trọng Lộc ♂
Võ Quang Út ♂
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
Nguyễn thị Bình ♀
Hồ Hoàng (Soại)
Nguyễn Dư (Hùng)
Bùi thị Cúc ♀
Hà Văn Hoàng (Chín)
Trần Như Tám (Bảy)
Trương thị Đẹp ♀
Nguyễn văn Nhĩ ♂
Lê thị Nhuận ♀
Nguyễn thị Tâm ♀

Dương thị Kim (2 Yên)
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
Nguyễn Lịa (Lía)
Nguyễn thị Tám (Sinh)
Phạm thị Cảm ♀
Võ thị Hương ♀
Ngô thị Thỉnh ♀
Phạm Nhịn ♂
Phạm thị Nguyệt ♀
_Lê văn Trị ♂
Nguyễn thị Đương (bà 7)
Nguyễn văn Bá (5 Bá)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
Trần Hoà ♂
Nguyễn Lơn ♂
Nguyễn văn Đặng ♂
Võ Nguỳ ♂
Trần thị Dung ♀
Đặng thị Dư ♀
Phạm thị Thinh (Nghề)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
Nguyễn thị Bảy ♀
Võ thị Quyễn ♀
Phạm Xương ♂
Nguyễn Thị Huệ ♀
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)
Phạm thị Thanh ♀
Nguyễn Ngữ ♂
Lê thị Bảng (Bảy)
Nguyễn thị Em ♀
Nguyễn thị Hoa ♀
Võ thị Thưởng ♀
Trần thị Ba (Thím 6)
Trần thị Hồng (4 Mực)
Phạm thị Châu ♀
Đoàn thị Năm (Chữ)
Nguyễn thị Tý (Tý)
Nguyễn thị Liên (3 Buôn)
Nguyễn Giữ (Đức Thọ)
Nguyễn Một ♂
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Chút ♂
Nguyễn Sáu ♂
Dương Đức Thương ♂
Võ thị Mực ♀
Phạm thị Cúc ♀
Hồ thị Thể ♀
Nguyễn Dần (9 Dần)
_Lê thị Mảnh ♀
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Trương thị Liên (Lin)
Nguyễn thị Phát ♀
Nguyễn Văn Tùng ♂
Huỳnh thị Tịnh ♀
Trần thị Tuyết ♀
_Lê văn Tâm ♂
Phan thị Thuỷ ♀
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn thị Loan ♀
Huỳnh Quang Tông ♂
Bùi thị Nhị (Bốn)
Lương thị Ngọc ♀
Nguyễn thị Liên (Một)
Lê thị Mi (Xương)
Trần văn Miên (3 Phấn)
Nguyễn Mua ♂
Phan văn Thành ♂
Ngô Khanh ♂
Ngô văn Tân ♂
Đặng thị Thái ♀
Trần Như Chuông ♂
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
Trần Thị Nhẫn ♀
Nguyễn văn Duy (Quốc)
Lương thị Cúc ♀
Nguyễn Định (Ngọc)
Nguyễn thị Thanh ♀
Nguyễn văn Tế (8 Tế)
Nguyễn Hùng (9 Hùng)
Nguyễn Yên ♂
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)

Trần Như Kinh (Dừa)
Nguyễn thị Hay (Điền)
Nguyễn thị Kịp (Năm)
Nguyễn thị Dài (Mua)
Nguyễn thị Điệp ♀
Nguyễn Tiện (Lợi)
Nguyễn thị Đàn ♀
Nguyễn thị Mai ♀
Bùi Thám ♂
Lê Khứu ♂
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)
Trần Đình Bảy ♂
Trần thị Bông ♀
Trần thị Hai ♀
Nguyễn thị Cuống (Bốn)
Nguyễn thị Biền ♀
Trần thị Hóa ♀
Phạm thị Hạn ♀
Nguyễn thị Khang (Thân)
Nguyễn thị Độ (Đạo)
Võ văn Thiệp ♂
Nguyễn văn Tiến (Hựu)
Trần thị Trợ ♀
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
(Thím 13)
Phạm thị Lê (Đào, Sính)
Bùi thị Thiệt ♀
Nguyễn văn Tha (8 Tha)
Nguyễn thị Hiền (Triên)
Võ Sóc (Sinh)
Nguyễn thị Điền (Đồng)
Trần thị Thiểm ♀
Bùi thị Nông ♀
Hoàng thị Gái ♀
Phạm thị Nghiêm ♀
Nguyễn thị Lâm ♀
Võ thị Út ♀
Nguyễn văn An (Bích)
Nguyễn Lạc (10 Lạc)
Trần thị Len ♀
Võ thị Thâu (2 Thâu)
Nguyễn Bôn (5 Bài)
Nguyễn thị Nối ♀


Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế