13
tháng Tám, năm Canh Tý

Giỗ chú Mười

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Danh bạ cao niên

Nguyễn văn Trung ♂
Nguyễn thị Lan ♀
Lê Vinh Thương ♂
Phạm thị Hoạt ♀
Nguyễn thị Lâm ♀
Nguyễn Hùng ♂
Nguyễn thị Hạnh ♀
Lê thị Bảy ♀
Phan Mạnh Hùng ♂
Nguyễn thị Khá ♀
Lê thị Xì ♀
Nguyễn thị Liêu ♀
Nguyễn Hiền ♂
Trần thị Tiến ♀
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Đỗ Thiện Chánh ♂
Phạm On ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Huỳnh Minh Tài ♂
Nguyễn văn Gương (2 Gương)
Nguyễn văn Nhĩ ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn thị Bình ♀
Nguyễn thị Luyến ♀
Trần Như Hải ♂
Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Võ Quang Út ♂
Nguyễn Trọng Lộc ♂
Trương thị Đẹp ♀
Nguyễn Dư (Hùng)
Bùi thị Cúc ♀
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
Bùi Kiều ♂
Lê thị Nhuận ♀
Nguyễn thị Tâm ♀
Trần Như Tám (Bảy)
Hà Văn Hoàng (Chín)
Võ văn Sinh ♂
Huỳnh Minh Đạo ♂
Nguyễn văn Nhật ♂
Trịnh Lực (Mẹo)
Hồ Hoàng (Soại)
Nguyễn văn Việt ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Nguyễn Lắm ♂
Nguyễn thị Thắm ♀
Đặng thị Kim ♀
Nguyễn văn Trắc ♂
Nguyễn văn Quát ♂
Nguyễn Kim (Minh)
Nguyễn văn Lục ♂
Trần Như An (Tám)
Nguyễn văn Cảm ♂
Nguyễn văn Lộc ♂
Đỗ Thiện Hiền ♂
Đinh thị Kim Loan ♀
Nguyễn văn Cần ♂
Nguyễn thị Minh ♀
Nguyễn thị Thanh ♀
Trần Xuân Phán ♂
Huỳnh thị Bảy ♀
Phạm thị Xuôi ♀
Nguyễn Thị Tâm ♀
Nguyễn Ngọc Hướng ♂
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)
Lâm văn Hai ♂
Phạm Hành ♂
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn văn Ly ♂
Trịnh Thìn ♂
Nguyễn Bảy ♂
Nguyễn thị Trà ♀
Nguyễn thị Triên ♀
Nguyễn thị Tám ♀
Lê thị Oanh ♀
Nguyễn Ngọc Đại ♂
Nguyễn thị Xí ♀
Nguyễn văn Anh ♂
Nguyễn thị Kim Thanh ♀
Nguyễn Minh Nghĩa ♂
Nguyễn văn Hà ♂
Nguyễn Thành Phương ♂
Lê thị Hiệp ♀
Võ văn Quân ♂
Nguyễn Ngọc Quý ♂
Nguyễn văn Hiếu ♂
Nguyễn thị Khẩm ♀
Trần Quang Lộc ♂
Hồ Tích ♂
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)
Trịnh Tỵ ♂
Nguyễn Sô ♂
Nguyễn Thị Lữ ♀
Nguyễn thị Xưa ♀
Nguyễn thị Huế ♀
Phan thị Kim Trung ♀
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Bùi thị Hơi ♀
Trần thị Thu Ba ♀
Cao Bá Ninh ♂
Trần Ngọc Phổ ♂
Nguyễn thị Hòa ♀
Phạm thị Tám ♀
Trần thị Kim Liên ♀
Phan Dân Thanh Bình ♀
Nguyễn thị Lộc ♀
Nguyễn thị Hóa ♀
Đỗ Thiện Khanh ♂
Nguyễn thị Vân (Nguyện)
Kiều văn Thanh ♂
Nguyễn thị Xị ♀
Trần Ngọc Huy ♂
Nguyễn Thị Thanh (Bé)
Nguyễn Thế Phương ♂
Trịnh Tính ♂
Lê Thị Lo ♀
Phan thị Lá ♀
Nguyễn văn Đào ♂
Nguyễn Đăng Khoa ♂
Huỳnh thị Kim Nữ ♀
Nguyễn thị Hạnh ♀
Nguyễn Tắm ♂
Trần Như Thuyên (Chín)
Bùi Thừa ♂
Bùi thị Lan Hương ♀
Nguyễn Cho ♂
Bùi thị Nị ♀
Nguyễn Thanh Xuân ♂
Nguyễn Tấn ♂
Lê văn Thanh ♂
Nguyễn Thị Tuyết ♀
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)
Nguyễn thị Bích Hoa ♀
Võ thị Tuyết ♀
Lê Xanh (Đức Thắng)
Châu Tuấn Tú ♂
Hồ thị Trữ ♀
Nguyễn thị Thu Thảo ♀
Nguyễn Lâm ♂
Lê Út (Đức Tân)
Nguyễn văn Đạo ♂
Nguyễn Hoàng Sơn ♂
Nguyễn Tươi ♂
Võ thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn Xanh ♂
Nguyễn Trọng Mỹ ♂
Nguyễn Đắt ♂
Phạm thị Nữ ♀
Nguyễn thị Huyền Khương ♀
Lê thị Ái ♀
Phạm thị Hào ♀
Nguyễn thị Thương ♀
Võ thị Ly ♀
Trần Xuân Phú ♂
Võ văn Oanh ♂
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn Hoàng Nam ♂
Trần Như Hy ♂
Nguyễn thị An ♀
Huỳnh Công Dương ♂
Trần thị Hải ♀
Nguyễn thị Nga ♀
Nguyễn Văn Hùng ♂
Huỳnh thị Bích Phương ♀
Bùi Được ♂
Nguyễn Quyết ♂
Nguyễn thị Thừa ♀
Nguyễn thị Dẩn ♀
Hoàng văn Dũng ♂
Nguyễn thị Đúng ♀
Nguyễn Tấn Bản ♂
Nguyễn văn Huy ♂
Bùi thị Em ♀
Nguyễn thị Bích ♀
Nguyễn thị Nữ ♀
Lê văn Thành ♂
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀
Phùng thị Xếp ♀
Nguyễn Ngọc Thành ♂
Trần thị Thu Hà ♀
Nguyễn văn Lâm ♂
Trần thị Thanh Thanh ♀
Nguyễn Minh Thương ♂
Nguyễn thị Kim Hưng ♀
Võ thị Lâm (Tâm)
Võ thị Thu Trúc ♀
Nguyễn thị Thu Anh ♀
Phạm thị Thu Thảo ♀
Nguyễn thị Chín ♀
Phạm Thị Mỹ (Lệ)
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂
Nguyễn thị Kim Anh ♀
Phillip Nguyễn (Phước)
_Bùi thị Kim Phượng ♀
Đinh thị Thanh Thủy ♀
Bùi văn Nì ♂
Trần Thanh Hiền ♂
Trần thị Ánh Thùy ♀
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
Nguyễn Lang ♂
Nguyễn Văn Thành ♂
Nguyễn Thị Tám ♀
Trịnh thị Hồng Dung ♀
Nguyễn thị Thu ♀
Lê thị Thúy Loan ♀
Nguyễn văn Bình (Bình đen)
Nguyễn Rõ ♂
Châu Thúy Phượng ♀
Trần thị Tuyết Ái ♀
Đỗ thị Thanh Truyền ♀
Nguyễn văn Út ♂
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀
Nguyễn thị Liêm (Liên)
Võ thị Thu Liễu ♀
Võ thị Mai ♀
Nguyễn Dũng ♂
Nguyễn Lương ♂
Nguyễn thị Định ♀
Nguyễn văn Giỏi ♂
Bùi Minh Thiên ♂
Huỳnh Quang Hạnh ♂
Nguyễn thị Bá Thành ♀
Lê Chiều ♂
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
Võ thị Thủy ♀
Lê Minh Thôi ♂
Phạm Thanh ♂
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)
Nguyễn Tuấn ♂
Trịnh thị Minh Út ♀
Nguyễn thị Đào ♀
Nguyễn Hứng ♂
Võ thị Tám ♀
Nguyễn Hà ♂
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
Đỗ thị Hương ♀
Huỳnh Minh Cường ♂
Phan Cường ♂
Hồ văn Thân ♂
Phạm Ngọc Duy ♂
Trần thị Thu Hà ♀
Nguyễn Thành Tâm ♂
Đỗ thị Ngọc Linh ♀
Lâm văn Đò ♂
Nguyễn thị Tài ♀
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)
Nguyễn Hoàng Nhơn ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn thị Xuân ♀
Nguyễn văn Vinh ♂
Trần thị Ngọc Bích (bé chị)
Nguyễn Thị Hiệp ♀
Nguyễn thị Nguyệt ♀
Nguyễn Viết Can ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn Mạnh Cường ♂
Nguyễn thị Phải (Hồng)
Châu Thanh Hoài ♀
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn Mát ♂
_Lê Thiên Hoàng ♂
Nguyễn thị Lệ ♀
Phạm thị Thanh Loan ♀
Nguyễn thị Xuân Minh ♀
Theodorus van den Berg (Theo)
Nguyễn văn Vân ♂
Nguyễn Quan Trưởng ♂
Phạm Ngọc Tập ♂
Đặng thị Kim Thúy ♀
Nguyễn văn Binh ♂
Nguyễn văn Vũ ♂
Nguyễn Thanh ♂
Phạm thị Phượng ♀
Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
Nguyễn văn Cường ♂
Phạm thị Minh Tâm ♀
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Nguyễn thị Bá Công ♀
Hồ thị Bê ♀
Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn văn Linh ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
Trần thị Mai ♀
Võ văn Lực ♂
_Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
Nguyễn Được ♂
Trương văn Hòa ♂
Lê văn Cường ♂
Nguyễn Hưng ♂
Bùi văn Thắng ♂
Nguyễn Ngọc Thắng ♂
Nguyễn văn Thuận ♂
Nguyễn Văn Dũng ♂
Trương Quốc Kiệt ♂
Đỗ thị Thắng ♀
Võ Quang Sương ♂
Trần Minh Hiếu (Hải)
Lê Phước Hùng ♂
Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)
Phạm thị Phụng ♀
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn Trông ♂
Nguyễn văn Chung (Tèo)
Nguyễn văn Trung ♂
Phan Thanh Sơn ♂
Nguyễn thị Hiền ♀
Nguyễn thị Lòng ♀
Võ Thanh Quý ♂
Nguyễn thị Chút ♀
Võ văn Hà ♂
Nguyễn Thanh Diệp (Út)
Nguyễn thị Đại ♀
Nguyễn văn Tánh ♂
Võ thị Nhi ♀
Nguyễn văn Quang ♂
Lê Trần Thế Vinh ♂
Trương Quang Chút ♂
Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
Nguyễn Hửu Tám ♂
Nguyễn thị Loan (Ty em)
Lâm văn Tới ♂
Lê văn Mẫu ♂
Bùi thị Hiếu ♀
_Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
Trần Như Hòa ♂
Nguyễn văn Việt ♂
Lê Tấn Bồng ♂
Võ văn Cường ♂
Nguyễn Duy Bình ♂
Nguyễn thị Tức ♀
Bùi thị Nhi ♀
Võ thị Bích Liên (Vân)
Lê Minh Tân ♂
Nguyễn thị Thủy ♀
Lê thị Nay ♀
Trần thị Thanh Thuý ♀
Nguyễn Thị Tình ♀
Phạm thị Huệ ♀
Nguyễn Thị Phương ♀
Đỗ Thanh Tú ♂
Nguyễn văn Ảnh ♂
Nguyễn thị Miên ♀
Trần Như Hảo ♂
Châu Thanh Tuyền ♀
Nguyễn thị Liên ♀
Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
_Lê thị Mỹ Nữ ♀
Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Nguyễn Ngọc Thảo ♂
Nguyễn văn Đạt ♂
Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
Trịnh Thị Bích Liên ♀
Phạm Hải ♂
Nguyễn văn Hoàng ♂
Nguyễn văn Hiệp ♂
Nguyễn văn Tuấn ♂
Nguyễn văn Hữu ♂
Võ thị Phụng ♀
Nguyễn Bến ♂
Nguyễn văn Thoảng ♂
Nguyễn thị Sáu ♀
Nguyễn văn Sang (Phước Nguyên)
Trần Như Đức ♂
Trịnh Thanh Tuấn ♂
.... Ngọc Thiện ♂
Nguyễn Màu ♂
Kiều Mỹ Linh ♀
Phạm thị Mỹ Chi ♀
Trần thị Hoàng Bích (bé em)
Phạm thị Hường ♀
Nguyễn Kim ♂
Phạm văn Linh ♂
Đỗ thị Vân ♀
Phạm thị Mẫn ♀
Nguyễn văn Thu ♂
Huỳnh thị Thủy ♀
Trịnh văn Tỉnh ♂
Đỗ Anh Lợi ♂
Lê Thanh Lâm ♂
Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
Nguyễn văn Quân ♂
Đoàn thị Kim Loan ♀
Nguyễn Hửu Việt ♂
Lê văn Lễ ♂
Trần thị Kim Lệ (Hiền)
Nguyễn thị Xuân Phượng ♀
Nguyễn văn Cảnh ♂
Nguyễn văn Hân ♂
Lê thị Bích Ngà ♀
Bùi thị Phường ♀
Nguyễn Phi Ba ♂
Nguyễn văn Hải ♂
Nguyễn thị Vĩnh ♀
Trần Tấn Huy ♂
Nguyễn thị Loan ♀
Nguyễn thị Hồng Nhi ♀
Huỳnh Kim Tâm ♂
Hồ Bá Nghĩa ♂
Nguyễn Duy Chiến ♂
Nguyễn văn Quang ♂
Đỗ Thiện Thạnh ♂
Võ thị Quy ♀
Nguyễn thị Lệ Thi ♀
Lâm thị Bình ♀
Nguyễn Ngọc Sơn ♂
Nguyễn Văn Hạnh ♂
Cao thị Nguyệt ♀
Bùi thị Nhé ♀
Nguyễn văn Sơn ♂
Phạm thị Kim Thuỷ ♀
Nguyễn văn Vũ ♂
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
Nguyễn văn Phước ♂
Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
Châu Hoàng Phương ♂
Bùi thị Vân ♀
Đào Công Cường ♂
Lê thị Huệ ♀
Lê thị Thuý Hằng ♀
Huỳnh Phúc Tiến ♂
Nguyễn thị Thu ♀
Nguyễn thị Thu Oanh ♀
Nguyễn Phú ♂
Trần Quốc Trung (Tèo)
Đào Thị Kim Oanh ♀
Nguyễn Thành ♂
Nguyễn thị Kiều ♀
Nguyễn thị Nhỏ ♀
Nguyễn thị Xuyến ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Nguyễn văn Định ♂
Nguyễn thị Thúy Hào ♀
Đinh thị Yến Lan ♀
Nguyễn văn Nghĩa ♂
Ngô thị Phương ♀
Nguyễn văn Tuấn ♂
Huỳnh Tấn Hiệp ♂
Huỳnh thị Thu Thủy ♀
Phạm Ngọc Triều ♂
Đoàn thị Thùy Trang ♀
Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn văn Phong ♂
Võ Hồng Cường ♂
Võ thị Thanh Tình ♀
Trần văn Hậu ♂
Nguyễn thị Hạnh ♀
Lê Đông ♂
Lâm Hồng Nhật ♂
Phan thị Xin ♀
Phùng văn Đạt ♂
Nguyễn thị Nhung ♀
Phạm thị Thôi ♀
Võ Thanh Thuận ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
Trần thị Thanh Bình ♀
Lê thị Hồng Quyết ♀
Nguyễn văn Thống ♂
Nguyễn Ngọc Bảo ♂
Huỳnh thị Liếu (Nga)
Nguyễn thị Triều (Thu)
Nguyễn thị Diễm Ly ♀
Hồ Thị Thanh Thùy ♀
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Trần thị Anh Đào ♀
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
Lê Ngọc Quả ♂
Tạ Công Hiền ♂
Lệ thị Hồng Phước ♀
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn văn Cử ♂
Nguyễn thị Ngọc ♀
Nguyễn Ngọc Thuận ♂
Nguyễn Thu Thảo ♀
Trương Văn Long ♂
Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀
Trần Đình Tỵ ♂
Nguyễn Thanh Vương ♂
Dương Ngọc Kiệt ♂
Nguyễn văn Chiến ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Ngô thị Trang ♀
Nguyễn văn Huân ♂
Trần thị Kiều ♀
Châu Mộng Tuyền ♀
Bùi thị Bân ♀
Trần thị Dư ♀
Nguyễn Thị Châu ♀
Nguyễn Hửu Hiệp ♂
Nguyễn văn Thành ♂
Võ văn Mạnh ♂
Nguyễn thị Thiệp ♀
Nguyễn Xuân Phương ♂
Nguyễn văn Hiệp (Thanh)
Bùi thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn thị Thạnh ♀
Phạm Ngọc Tiên ♂
Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
Phạm Tuấn Dũng ♂
Nguyễn thị Xuân Ái ♀
Nguyễn văn Khương ♂
Trần thị Dưỡng ♀
Võ thị Thu Tiện ♀
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
Nguyễn Huy Hoàng ♂
Phạm thị Lan ♀
Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀
Nguyễn văn Tâm ♂
Phan thị Thanh Phương ♀
Nguyễn Ngọc Quốc ♂
Bùi thị Nhàn ♀
Nguyễn văn Trường ♂
Nguyễn Mười ♂
Lê thị Kim Mai ♀
Nguyễn thị Thúy ♀
Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
Võ thị Mỹ Loan ♀
Nguyễn thị Linh (Chút)
Nguyễn Thanh Trương ♂
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn Song Hào ♂
Nguyễn Công Huy Hiệp ♂
Nguyễn Phi Huân ♂
Trần Thanh Sang ♂
Lê thị Mai ♀
Phạm Tấn Phúc ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Phạm thị Hồng Hoa ♀
Trần Thanh Hường ♂
Nguyễn văn Hải ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
Nguyễn Thanh Tùng ♂
Nguyễn thị Hưởng ♀
Nguyễn Đức Tân ♂
Trần Hương Trà ♀
Nguyễn văn Sa ♂
Võ văn Năng ♂
Võ Minh Văn ♂
Nguyễn thị Kim Yến ♀
Lê thị Phước ♀
Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
Nguyễn văn Thượt ♂
Tăng thị Nhật Minh ♀
Hà Mạnh Cường ♂
Nguyễn thị Bé ♀
Lương Thành Phước ♂
Phạm thị Hiển ♀
Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
Đỗ thị Thúy ♀
Hồ Như Quang ♂
Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
Nguyễn thị Kim Luyến ♀
Phạm Thị Nhuần ♀
Điểu thị Đào ♀
Nguyễn thị Thuý Lê ♀
Nguyễn Hoàng Giang ♂
Nguyễn Thanh Vân ♂
Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀
Nguyễn Trường Phúc ♂
Trần Thế Linh ♂
Nguyễn Đức Nghiêm ♂
Nguyễn văn Vinh ♂
Chế thị Lệ Hiền ♀
Nguyễn văn Lâm ♂
Lê Xuân Hàng ♂
Nguyễn Cường ♂
Nguyễn thị Thanh Nga ♀
Nguyễn Anh Vũ ♂
Nguyễn văn Hoài ♂
Phạm thị Bảng ♀
Trần thị Kiều Diệp ♀
Châu Thùy Quyên ♀
Võ văn Nhi ♂
Nguyễn Thành Được ♂

Nguyễn Mua ♂
Huỳnh Quang Tông ♂
Lê thị Mi (Xương)
Bùi thị Nhị (Bốn)
Trần văn Miên (3 Phấn)
Lương thị Ngọc ♀
Trần Ny (Hai Ly)
Nguyễn Yên ♂
Nguyễn văn Duy (Quốc)
Nguyễn Hùng (9 Hùng)
Phan văn Thành ♂
Ngô Khanh ♂
Nguyễn thị Liên (Một)
Ngô văn Tân ♂
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)
Đặng thị Thái ♀
Lương thị Cúc ♀
Trần Thị Nhẫn ♀
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
Trần Như Chuông ♂
Nguyễn Định (Ngọc)
Nguyễn thị Thanh ♀
Nguyễn thị Ơn ♀
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn thị Phụng ♀
Trần thị Xuân Hương ♀
Trần thị Dư ♀
Nguyễn thị Đây ♀
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn Anh Tuấn ♂
Nguyễn Hiển ♂
Lê thị Muôn ♀
Lê Thị Thu Nguyệt ♀
Hồ thị Sáu ♀
Trần thị Huấn ♀
Lê Của ♂
Nguyễn văn Dũng ♂
Nguyễn văn Tế (8 Tế)
Đỗ thị Ngọc Lan ♀
Nguyễn thị Thành ♀
Nguyễn Liệu (Bảo)
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
Phạm Tấn Đức ♂
Nguyễn văn Sang (Hùng)
Võ Ngọc Hiển ♂
Huỳnh Quang Thanh ♂
Đoàn Minh Miên ♂
Cao Rê ♂
Võ thị Hiệp ♀
Nguyễn thị Liễu ♀
Phạm Quang Tuyến ♂
Nguyễn thị Tư ♀
Nguyễn thị Ánh ♀
Trần Như Kỳ ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Lê thị Phụng ♀
Trần thị Của ♀
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
Huỳnh thị Hai ♀
Nguyễn Xì (9 Xì)
Nguyễn thị Liễu ♀
Phạm Ngọc Hải ♂
Nguyễn Chí Thanh ♂
Nguyễn văn Cơ ♂
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
Nguyễn thị Lợi ♀
Phạm thị Thu Thuỷ ♀
Võ Bốn (Bốn)
Trần thị Phượng ♀
Nguyễn thị Búp ♀
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
Nguyễn thị Hậu ♀
Nguyễn văn Thân ♂
Võ Hoàng ♂
Trần Như Cổ ♂
Nguyễn thị Chính ♀
Nguyễn Văn Nhãn ♂
Bùi văn Lâm (9 Lớn)
Nguyễn thị Lành ♀
Hồ thị Bê ♀
Nguyễn Thị Quyên ♀
Võ Cánh ♂
Trần Đức Nước ♂
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)
Nguyễn Hoàng (Cho)
Phạm Năm (5 Điếc)
Hồ thị Thị ♀
Nguyễn thị Yến ♀
Trịnh thị Bia ♀
Nguyễn văn Nam (8 Mì)
Lê thị Lan ♀
Đỗ Việt Huân ♂

Phạm thị Nghiêm ♀
Trần thị Len ♀
Nguyễn thị Lâm ♀
Nguyễn Lạc (10 Lạc)
Võ thị Út ♀
Nguyễn văn An (Bích)
Võ thị Thâu (2 Thâu)
Nguyễn thị Nối ♀
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
Dương thị Kim (2 Yên)
Nguyễn thị Tám (Sinh)
Nguyễn Lịa (Lía)
Nguyễn Thoả ♂
Nguyễn Bôn (5 Bài)
Võ thị Hương ♀
Phạm thị Cảm ♀
Nguyễn văn Đặng ♂
Võ Nguỳ ♂
Phạm Nhịn ♂
Nguyễn thị Đương (bà 7)
Trần thị Dung ♀
Phạm thị Nguyệt ♀
Ngô thị Thỉnh ♀
_Lê văn Trị ♂
Trần Hoà ♂
Nguyễn Lơn ♂
Nguyễn văn Bá (5 Bá)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
Phạm Xương ♂
Đặng thị Dư ♀
Võ thị Quyễn ♀
Nguyễn Thị Huệ ♀
Nguyễn thị Bảy ♀
Phạm thị Thinh (Nghề)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
Nguyễn thị Điền ♀
Lê thị Bảng (Bảy)
Trần thị Hồng (4 Mực)
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)
Phạm thị Châu ♀
Phạm thị Thanh ♀
Trần thị Ba (Thím 6)
Nguyễn Thị Tý (Tý)
Nguyễn Ngữ ♂
Nguyễn thị Hoa ♀
Võ thị Thưởng ♀
Nguyễn thị Em ♀
Đoàn thị Năm (Chữ)
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Giữ (Đức Thọ)
Nguyễn thị Liên (3 Buôn)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Chút ♂
Nguyễn Sáu ♂
Dương Đức Thương ♂
Nguyễn Dần (9 Dần)
Nguyễn Một ♂
Võ thị Mực ♀
Hồ thị Thể ♀
Phạm thị Cúc ♀
Nguyễn Văn Tùng ♂
Nguyễn thị Phát ♀
Võ Sáng ♂
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Trương thị Liên (Lin)
_Lê thị Mảnh ♀
Huỳnh thị Tịnh ♀
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn thị Tám ♀
Phan thị Thuỷ ♀
Nguyễn thị Loan ♀
_Lê văn Tâm ♂

Trần Như Kinh (Dừa)
_Lê văn Ninh ♂
Nguyễn thị Hay (Điền)
Nguyễn Thái (8 Trợ)
Nguyễn Định ♂
Nguyễn thị Cứng (Nhứt)
Đỗ Lạc (Lang)
Nguyễn thị Kịp (Năm)
Nguyễn thị Điệp ♀
Nguyễn thị Dài (Mua)
Nguyễn Tiện (Lợi)
Nguyễn thị Đàn ♀
Nguyễn thị Mai ♀
Lê Khứu ♂
Bùi Thám ♂
Nguyễn thị Thiệt (Thanh)
Nguyễn Hòe (6 Hòe)
Trần Đình Bảy ♂
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)
Trần thị Hai ♀
Nguyễn thị Cuống (Bốn)
Trần thị Bông ♀
Nguyễn thị Khang (Thân)
Phạm thị Hạn ♀
Nguyễn thị Nà ♀
Nguyễn văn Tiến (Hựu)
Trần thị Hóa ♀
Nguyễn Thị Biền ♀
Võ văn Thiệp ♂
Trần thị Trợ ♀
Nguyễn thị Độ (Đạo)
(Thím 13)
Bùi thị Thiệt ♀
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
Phạm thị Lê (Đào, Sính)
Võ Sóc (Sinh)
Lê văn Lương ♂
Nguyễn thị Tài ♀
Hoàng thị Gái ♀
Nguyễn văn Tha (8 Tha)
Nguyễn thị Điền (Đồng)
Bùi thị Nông ♀
Nguyễn thị Hiền (Triên)
Trần thị Thiểm ♀


Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế