25
tháng Sáu, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Danh bạ cao niên

Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Đỗ Thiện Chánh ♂
Phạm On ♂
Nguyễn Trọng Lộc ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Nguyễn thị Hường ♀
Trần Như Tám (Bảy)
Nguyễn thị Bình ♀
Huỳnh Minh Tài ♂
Nguyễn thị Luyến ♀
Võ Quang Út ♂
Bùi Kiều ♂
Trương thị Đẹp ♀
Nguyễn Dư (Hùng)
Trần Như Hải ♂
Bùi thị Cúc ♀
Nguyễn văn Nhĩ ♂
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
Lê thị Nhuận ♀
Nguyễn thị Hạnh ♀
Nguyễn thị Tâm ♀
Nguyễn văn Gương (2 Gương)
Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Nguyễn văn Nhật ♂
Nguyễn văn Trắc ♂
Nguyễn Lắm ♂
Hà Văn Hoàng (Chín)
Nguyễn văn Việt ♂
Trịnh Lực (Mẹo)
Hồ Hoàng (Soại)
Võ văn Sinh ♂
Nguyễn thị Thắm ♀
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Đặng thị Kim ♀
Nguyễn thị Trà ♀
Nguyễn văn Lục ♂
Phạm thị Xuôi ♀
Nguyễn văn Lộc ♂
Đỗ Thiện Hiền ♂
Đinh thị Kim Loan ♀
Nguyễn thị Minh ♀
Huỳnh thị Bảy ♀
Trần Xuân Phán ♂
Huỳnh Minh Đạo ♂
Trần Như An (Tám)
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)
Lâm văn Hai ♂
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn văn Cảm ♂
Nguyễn văn Ly ♂
Trịnh Thìn ♂
Nguyễn văn Cần ♂
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn văn Quát ♂
Nguyễn thị Tâm ♀
Nguyễn thị Thanh ♀
Nguyễn thị Triên ♀
Lê thị Oanh ♀
Nguyễn Kim (Minh)
Phạm Hành ♂
Nguyễn Ngọc Hướng ♂
Nguyễn thị Xí ♀
Nguyễn văn Hiếu ♂
Nguyễn thị Lữ ♀
Nguyễn thị Khẩm ♀
Nguyễn Thành Phương ♂
Nguyễn Minh Nghĩa ♂
Nguyễn Sô ♂
Nguyễn Bảy ♂
Lê thị Hiệp ♀
Nguyễn Ngọc Quý ♂
Nguyễn thị Xưa ♀
Nguyễn Ngọc Đại ♂
Võ văn Quân ♂
Nguyễn văn Anh ♂
Trần Quang Lộc ♂
Hồ Tích ♂
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)
Trịnh Tỵ ♂
Nguyễn văn Hà ♂
Nguyễn thị Kim Thanh ♀
Nguyễn thị Huế ♀
Phan thị Kim Trung ♀
Huỳnh thị Kim Nữ ♀
Nguyễn thị Lộc ♀
Nguyễn Đăng Khoa ♂
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Phạm thị Tám ♀
Trần thị Kim Liên ♀
Bùi thị Hơi ♀
Phan Dân Thanh Bình ♀
Phan thị Lá ♀
Trần thị Thu Ba ♀
Cao Bá Ninh ♂
Nguyễn thị Hóa ♀
Nguyễn Thế Phương ♂
Đỗ Thiện Khanh ♂
Nguyễn thị Vân (Nguyện)
Nguyễn thị Xị ♀
Trần Ngọc Huy ♂
Nguyễn văn Đào ♂
Trần Ngọc Phổ ♂
Nguyễn Thị Thanh (Bé)
Kiều văn Thanh ♂
Trịnh Tính ♂
Lê Thị Lo ♀
Nguyễn thị Tuyết ♀
Nguyễn văn Ta (6 Ta)
Châu Tuấn Tú ♂
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
Nguyễn Tấn ♂
Bùi Thừa ♂
Bùi thị Lan Hương ♀
Lê văn Thanh ♂
Bùi thị Nị ♀
Nguyễn Thanh Xuân ♂
Nguyễn Tắm ♂
Nguyễn thị Hòa ♀
Nguyễn thị Hạnh ♀
Trần Như Thuyên (Chín)
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)
Nguyễn thị Bích Hoa ♀
Võ thị Tuyết ♀
Lê Xanh (Đức Thắng)
Hồ thị Trữ ♀
Nguyễn Cho ♂
Nguyễn Lâm ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
Võ thị Ly ♀
Lê Út (Đức Tân)
Nguyễn văn Đạo ♂
Võ thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn Đắt ♂
Nguyễn thị Thừa ♀
Nguyễn thị Huyền Khương ♀
Lê thị Ái ♀
Phạm thị Hào ♀
Nguyễn thị Nga ♀
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn Hoàng Nam ♂
Nguyễn Quyết ♂
Nguyễn thị Dẩn ♀
Nguyễn thị Thu Thảo ♀
Trần Xuân Phú ♂
Nguyễn Trọng Mỹ ♂
Võ văn Oanh ♂
Trần thị Hải ♀
Bùi Được ♂
Trần Như Hy ♂
Nguyễn Tươi ♂
Huỳnh thị Bích Phương ♀
Nguyễn thị Thương ♀
Huỳnh Công Dương ♂
Nguyễn thị An ♀
Phạm thị Nữ ♀
Nguyễn Hoàng Sơn ♂
Nguyễn thị Kim Anh ♀
Lê văn Thành ♂
Phạm thị Thu Thảo ♀
Hoàng văn Dũng ♂
Nguyễn thị Đúng ♀
Nguyễn Hửu Cần ♂
Trịnh thị Hồng Dung ♀
Nguyễn thị Bích ♀
Nguyễn văn Thành ♂
Trần thị Thu Hà ♀
Nguyễn thị Chín ♀
Nguyễn văn Huy ♂
Phùng thị Xếp ♀
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
Nguyễn Minh Thương ♂
Nguyễn Ngọc Thành ♂
Nguyễn văn Bình (Bình đen)
Võ thị Thu Trúc ♀
Nguyễn thị Thu Anh ♀
Nguyễn thị Thu ♀
Trần Thanh Hiền ♂
Võ thị Lâm (Tâm)
Bùi thị Em ♀
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂
Đinh thị Thanh Thủy ♀
_Bùi thị Kim Phượng ♀
Bùi văn Nì ♂
Nguyễn thị Kim Hưng ♀
Phạm thị Mỹ (Lệ)
Trần thị Thanh Thanh ♀
Trần thị Ánh Thùy ♀
Nguyễn Tấn Bản ♂
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
Nguyễn thị Bá Thành ♀
Nguyễn thị Liêm (Liên)
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)
Trần thị Tuyết Ái ♀
Đỗ thị Thanh Truyền ♀
Nguyễn thị Nữ ♀
Nguyễn Lương ♂
Nguyễn thị Tám ♀
Lê Chiều ♂
Châu Thúy Phượng ♀
Võ thị Thu Liễu ♀
Võ thị Thủy ♀
Nguyễn thị Đào ♀
Võ thị Mai ♀
Nguyễn Tuấn ♂
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀
Nguyễn Dũng ♂
Nguyễn Lang ♂
Nguyễn văn Giỏi ♂
Huỳnh Quang Hạnh ♂
Lê Minh Thôi ♂
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
Phạm Thanh ♂
Bùi Minh Thiên ♂
Nguyễn thị Tỏ ♀
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀
Trịnh thị Minh Út ♀
Nguyễn thị Định ♀
Phillip Nguyễn (Phước)
Nguyễn văn Út ♂
Lê thị Thúy Loan ♀
Nguyễn văn Lâm ♂
Nguyễn Thành Tâm ♂
Nguyễn thị Tài ♀
Đỗ thị Hương ♀
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
Phan Cường ♂
Hồ văn Thân ♂
Phạm Ngọc Duy ♂
Nguyễn Hoàng Nhơn ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn văn Vinh ♂
Huỳnh Minh Cường ♂
Nguyễn thị Thủy ♀
Đỗ thị Ngọc Linh ♀
Võ thị Tám ♀
Nguyễn Rõ ♂
Nguyễn Hà ♂
Trần thị Thu Hà ♀
Nguyễn thị Xuân ♀
Nguyễn Hứng ♂
Trần thị Ngọc Bích (bé chị)
Nguyễn thị Nguyệt ♀
Nguyễn Viết Can ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
Nguyễn văn Cường ♂
Nguyễn thị Bá Công ♀
Nguyễn Mạnh Cường ♂
Theodorus van den Berg (Theo)
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn thị Trang ♀
Phạm Ngọc Tập ♂
Nguyễn thị Lệ ♀
Phạm thị Thanh Loan ♀
Nguyễn thị Hiệp ♀
Châu Thanh Hoài ♀
_Lê Thiên Hoàng ♂
Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
Nguyễn văn Vân ♂
Nguyễn Quan Trưởng ♂
Phạm thị Phượng ♀
Nguyễn văn Linh ♂
Nguyễn Hưng ♂
Nguyễn Thanh ♂
Trương văn Hòa ♂
Phạm thị Minh Tâm ♀
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Hồ thị Bê ♀
Nguyễn thị Hồng ♀
Lâm văn Đò ♂
Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
Võ văn Lực ♂
Nguyễn Mát ♂
Nguyễn Được ♂
Lê văn Cường ♂
Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
Nguyễn thị Xuân Minh ♀
_Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
Bùi văn Thắng ♂
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)
Đặng thị Kim Thúy ♀
Nguyễn văn Binh ♂
Nguyễn văn Vũ ♂
Nguyễn văn Thuận ♂
Nguyễn thị Hiền ♀
_Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
Trần Như Hòa ♂
Đỗ thị Thắng ♀
Nguyễn văn Trung ♂
Phạm thị Phụng ♀
Nguyễn văn Tánh ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn văn Quang ♂
Nguyễn thị Đại ♀
Trần Minh Hiếu (Hải)
Lê Phước Hùng ♂
Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)
Nguyễn văn Dũng ♂
Võ thị Nhi ♀
Võ Quang Sương ♂
Trương Quốc Kiệt ♂
Võ Thanh Quý ♂
Nguyễn thị Chút ♀
Trương Quang Chút ♂
Nguyễn Thanh Diệp (Út)
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn văn Chung (Tèo)
Lê Trần Thế Vinh ♂
Trần thị Mai ♀
Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
Nguyễn Hửu Tám ♂
Phan Thanh Sơn ♂
Lâm văn Tới ♂
Lê văn Mẫu ♂
Bùi thị Hiếu ♀
Trần Qua ♂
Nguyễn Trông ♂
Lê Tấn Bồng ♂
Nguyễn thị Miên ♀
Võ văn Hà ♂
Nguyễn thị Tức ♀
Bùi thị Nhi ♀
Trần Như Đức ♂
Nguyễn thị Loan (Ty em)
Trần thị Thanh Thuý ♀
Nguyễn Duy Bình ♂
Nguyễn thị Lòng ♀
Phạm thị Huệ ♀
Nguyễn văn Hữu ♂
Đỗ Thanh Tú ♂
Nguyễn văn Đạt ♂
Nguyễn Hùng Binh (8 Binh)
Lê Minh Tân ♂
Nguyễn văn Hoàng ♂
Nguyễn Bến ♂
Trần Như Hảo ♂
Nguyễn thị Tình ♀
Châu Thanh Tuyền ♀
_Lê thị Mỹ Nữ ♀
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn văn Hiệp ♂
Võ thị Bích Liên (Vân)
Nguyễn thị Liên ♀
Phạm Hải ♂
Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
Lê thị Nay ♀
Nguyễn văn Sang (Phước Nguyên)
Nguyễn văn Việt ♂
Trịnh Thị Bích Liên ♀
Võ văn Cường ♂
Nguyễn văn Ảnh ♂
Nguyễn văn Tuấn ♂
Nguyễn Ngọc Thảo ♂
Võ thị Phụng ♀
Nguyễn thị Liên ♀
Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
Nguyễn thị Sáu ♀
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn thị Xuân Phượng ♀
.... Ngọc Thiện ♂
Nguyễn văn Thoảng ♂
Trịnh văn Tỉnh ♂
Trần thị Hoàng Bích (bé em)
Nguyễn Phi Ba ♂
Nguyễn văn Hải ♂
Trịnh Thanh Tuấn ♂
Nguyễn văn Hân ♂
Nguyễn văn Quân ♂
Phạm thị Mẫn ♀
Phạm thị Mỹ Chi ♀
Huỳnh thị Thủy ♀
Lê văn Lễ ♂
Nguyễn thị Hồng Nhi ♀
Đỗ Anh Lợi ♂
Lê Thanh Lâm ♂
Nguyễn thị Vĩnh ♀
Đỗ thị Vân ♀
Đoàn thị Kim Loan ♀
Bùi thị Phường ♀
Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
Trần Tấn Huy ♂
Nguyễn Màu ♂
Nguyễn văn Quang ♂
Trần thị Kim Lệ (Hiền)
Nguyễn văn Thu ♂
Huỳnh Kim Tâm ♂
Lê thị Bích Ngà ♀
Hồ Bá Nghĩa ♂
Nguyễn Duy Chiến ♂
Nguyễn Kim ♂
Phạm văn Linh ♂
Nguyễn thị Loan ♀
Đỗ Thiện Thạnh ♂
Võ thị Quy ♀
Nguyễn Chí Thức ♂
Nguyễn văn Cảnh ♂
Lâm thị Bình ♀
Trần Quốc Trung (Tèo)
Nguyễn văn Sơn ♂
Nguyễn Ngọc Sơn ♂
Bùi thị Nhé ♀
Đào Thị Kim Oanh ♀
Nguyễn văn Vũ ♂
Nguyễn Hửu Việt ♂
Bùi thị Vân ♀
Phạm thị Kim Thuỷ ♀
Nguyễn Thành ♂
Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
Huỳnh Phúc Tiến ♂
Châu Hoàng Phương ♂
Nguyễn Phú ♂
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
Nguyễn thị Lệ Thi ♀
Lê thị Huệ ♀
Nguyễn thị Thu Oanh ♀
Đào Công Cường ♂
Lê thị Thuý Hằng ♀
Cao thị Nguyệt ♀
Phạm thị Hường ♀
Trần thị Thanh Bình ♀
Nguyễn văn Phong ♂
Nguyễn thị Nhỏ ♀
Nguyễn thị Thu Hà ♀
Nguyễn thị Xuyến ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Ngô thị Phương ♀
Huỳnh Tấn Hiệp ♂
Kiều Mỹ Linh ♀
Phạm Ngọc Triều ♂
Nguyễn thị Hạnh ♀
Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn Văn Hạnh ♂
Nguyễn thị Thúy Hào ♀
Phan thị Xin ♀
Huỳnh thị Thu Thủy ♀
Nguyễn văn Thống ♂
Lê Đông ♂
Đinh thị Yến Lan ♀
Võ Hồng Cường ♂
Nguyễn thị Thu ♀
Võ thị Thanh Tình ♀
Phùng văn Đạt ♂
Nguyễn văn Nghĩa ♂
Huỳnh thị Liếu (Nga)
Nguyễn văn Định ♂
Phạm thị Thôi ♀
Trần thị Sáu ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Nguyễn thị Kiều ♀
Võ Thanh Thuận ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
Lê thị Hồng Quyết ♀
Nguyễn văn Tuấn ♂
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Nguyễn văn Phước ♂
Đoàn thị Thùy Trang ♀
Nguyễn thị Nhung ♀
Nguyễn thị Thiệp ♀
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn văn Cử ♂
Tạ Công Hiền ♂
Nguyễn văn Thành ♂
Nguyễn Ngọc Bảo ♂
Trần thị Anh Đào ♀
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Nguyễn Xuân Phương ♂
Nguyễn Ngọc Thuận ♂
Lệ thị Hồng Phước ♀
Dương Ngọc Kiệt ♂
Nguyễn Thu Thảo ♀
Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀
Trần Đình Tỵ ♂
Nguyễn Thanh Vương ♂
Bùi thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn văn Chiến ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Trần thị Kiều ♀
Bùi thị Bân ♀
Nguyễn Thị Châu ♀
Nguyễn thị Ngọc ♀
Trần thị Dư ♀
Nguyễn văn Huân ♂
Trần văn Hậu ♂
Châu Mộng Tuyền ♀
Nguyễn thị Diễm Ly ♀
Hồ Thị Thanh Thùy ♀
Nguyễn văn Hiệp (Thanh)
Võ thị Mỹ Loan ♀
Nguyễn thị Thạnh ♀
Nguyễn thị Triều (Thu)
Nguyễn thị Xuân Ái ♀
Nguyễn thị Linh (Chút)
Nguyễn Huy Hoàng ♂
Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
Nguyễn Đức Tân ♂
Nguyễn văn Khương ♂
Trần thị Dưỡng ♀
Võ thị Thu Tiện ♀
Nguyễn văn Tấn ♂
Lê Ngọc Quả ♂
Nguyễn Hửu Hiệp ♂
Phan thị Thanh Phương ♀
Ngô thị Trang ♀
Bùi thị Nhàn ♀
Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
Nguyễn văn Trường ♂
Trương Văn Long ♂
Nguyễn Ngọc Quốc ♂
Nguyễn thị Thúy ♀
Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
Võ văn Mạnh ♂
Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀
Lê thị Kim Mai ♀
Trần Thanh Hường ♂
Nguyễn thị Hưởng ♀
Nguyễn Công Huy Hiệp ♂
Phạm thị Kha ♀
Phạm Tấn Phúc ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Phạm thị Hồng Hoa ♀
Chế thị Lệ Hiền ♀
Phạm Ngọc Tiên ♂
Nguyễn Phi Huân ♂
Trần Thanh Sang ♂
Lê thị Mai ♀
Nguyễn văn Hải ♂
Nguyễn văn Tâm ♂
Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
Phạm Tuấn Dũng ♂
Lê thị Phước ♀
Nguyễn văn Vinh ♂
Phạm thị Lan ♀
Hà Mạnh Cường ♂
Nguyễn Cường ♂
Nguyễn thị Bé ♀
Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
Nguyễn thị Kim Luyến ♀
Phạm Thị Nhuần ♀
Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀
Hồ Như Quang ♂
Nguyễn Anh Vũ ♂
Lương Thành Phước ♂
Trần Thế Linh ♂
Nguyễn thị Thuý Lê ♀
Nguyễn văn Sa ♂
Nguyễn Thanh Vân ♂
Nguyễn thị Kim Yến ♀
Nguyễn Trường Phúc ♂
Nguyễn Thanh Trương ♂
Trần thị Kiều Diệp ♀
Điểu thị Đào ♀
Nguyễn Hoàng Giang ♂
Võ văn Nhi ♂
Nguyễn Đức Nghiêm ♂
Võ văn Năng ♂
Nguyễn văn Lâm ♂
Phạm thị Bảng ♀
Nguyễn Thanh Tùng ♂
Trần Hương Trà ♀
Nguyễn Thành Được ♂
Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
Nguyễn Mười ♂
Nguyễn văn Hoài ♂
Châu Thùy Quyên ♀
Tăng thị Nhật Minh ♀
Nguyễn Song Hào ♂
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn thị Xuân Sang ♀
Cao thị Huyền ♀
Đặng Minh Tâm ♂
Nguyễn thị Thanh Phương ♀
Nguyễn văn Thượt ♂
Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀
Trần thị Kim Cương ♀
Lê thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Thanh Nga ♀
Nguyễn Duy Linh ♂
Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
Đỗ Chính ♂
Nguyễn văn Trí ♂
Võ thị Thanh Trúc ♀
Ngô Tấn Hoàng ♂
Huỳnh văn Cười ♂
Nguyễn văn Tùng ♂
Đỗ thị Thúy ♀
Lê Minh Ru ♂
Phạm thị Hồng Quyên ♀
Lê Xuân Hàng ♂
Nguyễn thị Huyền ♀
Võ Thanh Tặng ♂
Bùi Quốc Dũng ♂
Nguyễn thị Hè ♀
Nguyễn Thái Sinh ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Nguyễn Quang Vinh ♂
Bùi Tấn Thảo ♂
Nguyễn văn Nên ♂
Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
Lê văn Cảnh ♂
Lý thị Hà ♀
Lê Đình Phước ♂
Phạm Tấn Vinh ♂
Nguyễn văn Hiến ♂
Lê Khắc Nhật ♂
Phạm thị Hiển ♀
Lê Thành Trung ♂
Võ Minh Văn ♂
Trần thị Loan ♀
Nguyễn thị Bé Thu ♀
Trần văn Hoàng (Bé)
Phạm Tấn Kẽm ♂

Ngô văn Tân ♂
Phan văn Thành ♂
Trần Ny (Hai Ly)
Ngô Khanh ♂
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)
Đặng thị Thái ♀
Trần Thị Nhẫn ♀
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
Nguyễn thị Thanh ♀
Nguyễn Hùng (9 Hùng)
Nguyễn thị Liên (Một)
Nguyễn Định (Ngọc)
Nguyễn văn Duy (Quốc)
Lương thị Cúc ♀
Nguyễn Yên ♂
Trần Như Chuông ♂
Nguyễn thị Ơn ♀
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn thị Phụng ♀
Nguyễn thị Đây ♀
Trần thị Xuân Hương ♀
Trần thị Dư ♀
Nguyễn Hiển ♂
Lê thị Muôn ♀
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn Anh Tuấn ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Hồ thị Sáu ♀
Lê Của ♂
Lê thị Thu Nguyệt ♀
Trần thị Huấn ♀
Nguyễn văn Dũng ♂
Phạm Tấn Đức ♂
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
Nguyễn thị Thành ♀
Nguyễn Liệu (Bảo)
Nguyễn văn Tế (8 Tế)
Nguyễn thị Tư ♀
Cao Rê ♂
Huỳnh Quang Thanh ♂
Võ thị Hiệp ♀
Trần thị Của ♀
Võ Ngọc Hiển ♂
Đoàn Minh Miên ♂
Nguyễn thị Liễu ♀
Nguyễn thị Ánh ♀
Nguyễn thị Phương ♀
Đỗ thị Ngọc Lan ♀
Lê thị Phụng ♀
Trần Như Kỳ ♂
Nguyễn thị Lợi ♀
Nguyễn văn Sang (Hùng)
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
Phạm Quang Tuyến ♂
Phạm Ngọc Hải ♂
Nguyễn thị Liễu ♀
Nguyễn Chí Thanh ♂
Nguyễn Xì (9 Xì)
Võ Bốn (Bốn)
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
Phạm thị Thu Thuỷ ♀
Huỳnh thị Hai ♀
Nguyễn văn Cơ ♂
Nguyễn văn Thân ♂
Bùi văn Lâm (9 Lớn)
Nguyễn văn Nhãn ♂
Trần Như Cổ ♂
Võ Hoàng ♂
Nguyễn thị Búp ♀
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
Nguyễn thị Hậu ♀
Nguyễn thị Chính ♀
Trần thị Phượng ♀
Nguyễn thị Lành ♀
Hồ thị Bê ♀
Võ Cánh ♂
Nguyễn Thị Quyên ♀
Trần Đức Nước ♂
Phạm Năm (5 Điếc)
Hồ thị Thị ♀
Lê thị Lan ♀
Trịnh thị Bia ♀
Nguyễn Hoàng (Cho)
Nguyễn thị Yến ♀
Đỗ Việt Huân ♂
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)
Nguyễn văn Trung ♂
Nguyễn thị Liêu ♀
Phạm thị Hoạt ♀
Lê Vinh Thương ♂
Nguyễn thị Khá ♀
Lê thị Bảy ♀
Nguyễn thị Lan ♀
Nguyễn thị Lâm ♀
Nguyễn Hiền ♂
Nguyễn văn Nam (8 Mì)
Phan Mạnh Hùng ♂
Nguyễn Hùng ♂
Lê thị Xì ♀
Trần thị Tiến ♀

Nguyễn thị Nối ♀
Võ thị Thâu (2 Thâu)
Nguyễn thị Tám (Sinh)
Nguyễn Bôn (5 Bài)
Dương thị Kim (2 Yên)
Nguyễn Lịa (Lía)
Phạm thị Cảm ♀
Võ thị Hương ♀
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
Phạm Nhịn ♂
Võ Nguỳ ♂
_Lê văn Trị ♂
Nguyễn văn Bá (5 Bá)
Nguyễn văn Đặng ♂
Trần thị Dung ♀
Trần Hoà ♂
Phạm thị Nguyệt ♀
Nguyễn Lơn ♂
Phạm Xương ♂
Nguyễn Thị Huệ ♀
Nguyễn thị Đương (bà 7)
Phạm thị Thinh (Nghề)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
Võ thị Quyễn ♀
Nguyễn thị Bảy ♀
Đặng thị Dư ♀
Ngô thị Thỉnh ♀
Lê thị Bảng (Bảy)
Nguyễn thị Hoa ♀
Phạm thị Châu ♀
Trần thị Hồng (4 Mực)
Trần thị Ba (Thím 6)
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)
Võ thị Thưởng ♀
Nguyễn Ngữ ♂
Nguyễn thị Em ♀
Phạm thị Thanh ♀
Đoàn thị Năm (Chữ)
Nguyễn thị Tý (Tý)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
Nguyễn Giữ (Đức Thọ)
Nguyễn Một ♂
Nguyễn Chút ♂
Nguyễn Sáu ♂
Võ thị Mực ♀
Dương Đức Thương ♂
Phạm thị Cúc ♀
Nguyễn Dần (9 Dần)
Hồ thị Thể ♀
Nguyễn thị Liên (3 Buôn)
Nguyễn Văn Tùng ♂
Nguyễn thị Phát ♀
_Lê thị Mảnh ♀
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Trương thị Liên (Lin)
Nguyễn thị Tám ♀
_Lê văn Tâm ♂
Nguyễn thị Loan ♀
Phan thị Thuỷ ♀
Huỳnh thị Tịnh ♀
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn Mua ♂
Huỳnh Quang Tông ♂
Lê thị Mi (Xương)
Lương thị Ngọc ♀
Bùi thị Nhị (Bốn)
Trần văn Miên (3 Phấn)

Trần Như Kinh (Dừa)
_Lê văn Ninh ♂
Nguyễn Định ♂
Nguyễn thị Hay (Điền)
Nguyễn Thái (8 Trợ)
Đỗ Lạc (Lang)
Nguyễn thị Kịp (Năm)
Nguyễn thị Điệp ♀
Nguyễn thị Dài (Mua)
Nguyễn thị Đàn ♀
Nguyễn Tiện (Lợi)
Nguyễn thị Mai ♀
Lê Khứu ♂
Bùi Thám ♂
Nguyễn thị Thiệt (Thanh)
Nguyễn Hòe (6 Hòe)
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)
Trần thị Bông ♀
Trần Đình Bảy ♂
Nguyễn thị Cuống (Bốn)
Trần thị Hai ♀
Nguyễn thị Nà ♀
Nguyễn thị Khang (Thân)
Phạm thị Hạn ♀
Nguyễn thị Biền ♀
Nguyễn văn Tiến (Hựu)
Trần thị Hóa ♀
Trần thị Trợ ♀
Nguyễn thị Độ (Đạo)
Bùi thị Thiệt ♀
(Thím 13)
Võ văn Thiệp ♂
Phạm thị Lê (Đào, Sính)
Hoàng thị Gái ♀
Nguyễn văn Tha (8 Tha)
Trần thị Thiểm ♀
Nguyễn thị Điền (Đồng)
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
Nguyễn thị Hiền (Triên)
Võ Sóc (Sinh)
Nguyễn thị Tài ♀
Bùi thị Nông ♀
Nguyễn Lạc (10 Lạc)
Trần thị Len ♀
Nguyễn thị Lâm ♀
Nguyễn văn An (Bích)
Phạm thị Nghiêm ♀
Võ thị Út ♀


Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế