11
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Danh bạ cao niên

Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Nguyễn thị Hạnh ♀
Nguyễn văn Gương (2 Gương)
Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Lê thị Nhuận ♀
Nguyễn thị Tâm ♀
Nguyễn Trọng Lộc ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Đỗ Thiện Chánh ♂
Phạm On ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Huỳnh Minh Tài ♂
Trần Như Tám (Bảy)
Nguyễn văn Nhĩ ♂
Nguyễn thị Bình ♀
Trần Như Hải ♂
Nguyễn thị Luyến ♀
Võ Quang Út ♂
Bùi Kiều ♂
Trương thị Đẹp ♀
Nguyễn Dư (Hùng)
Bùi thị Cúc ♀
Võ văn Sinh ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Nguyễn thị Thắm ♀
Nguyễn văn Trắc ♂
Nguyễn văn Nhật ♂
Đặng thị Kim ♀
Hà Văn Hoàng (Chín)
Nguyễn Lắm ♂
Hồ Hoàng (Soại)
Nguyễn văn Việt ♂
Trịnh Lực (Mẹo)
Nguyễn văn Ly ♂
Trịnh Thìn ♂
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn thị Thanh ♀
Nguyễn văn Lục ♂
Nguyễn thị Triên ♀
Nguyễn thị Trà ♀
Nguyễn Kim (Minh)
Lê thị Oanh ♀
Phạm thị Xuôi ♀
Huỳnh Minh Đạo ♂
Nguyễn văn Lộc ♂
Đỗ Thiện Hiền ♂
Đinh thị Kim Loan ♀
Nguyễn thị Minh ♀
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)
Trần Xuân Phán ♂
Huỳnh thị Bảy ♀
Trần Như An (Tám)
Nguyễn thị Tâm ♀
Nguyễn văn Cảm ♂
Nguyễn văn Cần ♂
Nguyễn văn Quát ♂
Lâm văn Hai ♂
Phạm Hành ♂
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn văn Hà ♂
Nguyễn thị Kim Thanh ♀
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)
Trịnh Tỵ ♂
Nguyễn Ngọc Hướng ♂
Nguyễn thị Lữ ♀
Nguyễn văn Hiếu ♂
Nguyễn thị Khẩm ♀
Nguyễn thị Xí ♀
Nguyễn Sô ♂
Nguyễn Thành Phương ♂
Nguyễn Bảy ♂
Nguyễn Minh Nghĩa ♂
Võ văn Quân ♂
Nguyễn thị Xưa ♀
Hồ Tích ♂
Nguyễn Ngọc Đại ♂
Nguyễn văn Anh ♂
Nguyễn Ngọc Quý ♂
Trần Quang Lộc ♂
Huỳnh thị Kim Nữ ♀
Nguyễn Đăng Khoa ♂
Nguyễn thị Huế ♀
Phan thị Kim Trung ♀
Nguyễn thị Vân (Nguyện)
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Lộc ♀
Bùi thị Hơi ♀
Trần thị Thu Ba ♀
Cao Bá Ninh ♂
Trần thị Kim Liên ♀
Phạm thị Tám ♀
Phan Dân Thanh Bình ♀
Nguyễn Thế Phương ♂
Nguyễn thị Hóa ♀
Đỗ Thiện Khanh ♂
Nguyễn thị Xị ♀
Trần Ngọc Huy ♂
Trịnh Tính ♂
Lê thị Hiệp ♀
Lê Thị Lo ♀
Trần Ngọc Phổ ♂
Nguyễn Thị Thanh (Bé)
Nguyễn văn Đào ♂
Kiều văn Thanh ♂
Nguyễn thị Tuyết ♀
Nguyễn thị Bích Hoa ♀
Võ thị Tuyết ♀
Nguyễn Cho ♂
Châu Tuấn Tú ♂
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
Nguyễn Tấn ♂
Phan thị Lá ♀
Bùi Thừa ♂
Nguyễn Thanh Xuân ♂
Bùi thị Lan Hương ♀
Nguyễn Tắm ♂
Lê Xanh (Đức Thắng)
Nguyễn thị Hòa ♀
Nguyễn thị Hạnh ♀
Trần Như Thuyên (Chín)
Bùi thị Nị ♀
Hồ thị Trữ ♀
Huỳnh Công Dương ♂
Trần thị Hải ♀
Bùi Được ♂
Phạm thị Nữ ♀
Nguyễn văn Hùng ♂
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)
Huỳnh thị Bích Phương ♀
Nguyễn Xanh ♂
Nguyễn văn Ta (6 Ta)
Võ thị Ly ♀
Phạm thị Hào ♀
Nguyễn Lâm ♂
Nguyễn thị Thừa ♀
Nguyễn văn Đạo ♂
Nguyễn thị Nga ♀
Lê Út (Đức Tân)
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn Hoàng Nam ♂
Võ thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn Đắt ♂
Lê thị Ái ♀
Nguyễn Quyết ♂
Nguyễn thị Huyền Khương ♀
Nguyễn thị Dẩn ♀
Nguyễn thị Thu Thảo ♀
Trần Xuân Phú ♂
Lê văn Thanh ♂
Nguyễn thị An ♀
Võ văn Oanh ♂
Trần Như Hy ♂
Nguyễn Tươi ♂
Nguyễn thị Thương ♀
Đinh thị Thanh Thủy ♀
Trần thị Thanh Thanh ♀
Bùi văn Nì ♂
Trịnh thị Hồng Dung ♀
Trần thị Ánh Thùy ♀
Nguyễn thị Kim Anh ♀
Phạm thị Thu Thảo ♀
Nguyễn Tấn Bản ♂
Nguyễn Hoàng Sơn ♂
Lê văn Thành ♂
Trần thị Thu Hà ♀
Nguyễn thị Chín ♀
Nguyễn thị Đúng ♀
Nguyễn Hửu Cần ♂
Nguyễn văn Huy ♂
Hoàng văn Dũng ♂
Nguyễn Ngọc Thành ♂
Võ thị Thu Trúc ♀
Nguyễn thị Bích ♀
Phùng thị Xếp ♀
Nguyễn Minh Thương ♂
Võ thị Lâm (Tâm)
Nguyễn văn Bình (Bình đen)
Nguyễn thị Kim Hưng ♀
Nguyễn thị Thu ♀
Bùi thị Em ♀
Nguyễn Trọng Mỹ ♂
Nguyễn thị Thu Anh ♀
Phạm thị Mỹ (Lệ)
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂
Trần Thanh Hiền ♂
_Bùi thị Kim Phượng ♀
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)
Nguyễn thị Định ♀
Nguyễn văn Lâm ♂
Nguyễn văn Thành ♂
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn thị Bá Thành ♀
Võ thị Thu Liễu ♀
Nguyễn văn Út ♂
Lê Chiều ♂
Nguyễn thị Liêm (Liên)
Châu Thúy Phượng ♀
Trần thị Tuyết Ái ♀
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
Võ thị Thủy ♀
Đỗ thị Thanh Truyền ♀
Nguyễn thị Nữ ♀
Nguyễn Tuấn ♂
Nguyễn thị Đào ♀
Nguyễn Lương ♂
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀
Nguyễn Lang ♂
Võ thị Mai ♀
Nguyễn Dũng ♂
Nguyễn văn Giỏi ♂
Nguyễn thị Tỏ ♀
Bùi Minh Thiên ♂
Huỳnh Quang Hạnh ♂
Trịnh thị Minh Út ♀
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
Phạm Thanh ♂
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀
Phillip Nguyễn (Phước)
Lê thị Thúy Loan ♀
Nguyễn thị Xuân ♀
Nguyễn Hứng ♂
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
Nguyễn Thành Tâm ♂
Nguyễn thị Tài ♀
Phan Cường ♂
Hồ văn Thân ♂
Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
Đỗ thị Hương ♀
Huỳnh Minh Cường ♂
Nguyễn Hoàng Nhơn ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn văn Vinh ♂
Phạm Ngọc Duy ♂
Lê Minh Thôi ♂
Võ thị Tám ♀
Nguyễn Rõ ♂
Nguyễn Hà ♂
Trần thị Thu Hà ♀
Trần thị Ngọc Bích (bé chị)
Đỗ thị Ngọc Linh ♀
Nguyễn thị Xuân Minh ♀
Lâm văn Đò ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
_Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
Nguyễn Được ♂
Đặng thị Kim Thúy ♀
Nguyễn văn Binh ♂
Nguyễn văn Vũ ♂
Lê văn Cường ♂
Bùi văn Thắng ♂
Nguyễn văn Cường ♂
Nguyễn thị Bá Công ♀
Nguyễn thị Nguyệt ♀
Nguyễn Viết Can ♂
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn Mạnh Cường ♂
Theodorus van den Berg (Theo)
Châu Thanh Hoài ♀
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn văn Linh ♂
_Lê Thiên Hoàng ♂
Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
Phạm Ngọc Tập ♂
Nguyễn Hưng ♂
Nguyễn thị Lệ ♀
Phạm thị Thanh Loan ♀
Trương văn Hòa ♂
Nguyễn Quan Trưởng ♂
Phạm thị Phượng ♀
Nguyễn văn Vân ♂
Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
Võ văn Lực ♂
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn Thanh ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
Phạm thị Minh Tâm ♀
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)
Nguyễn Mát ♂
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Nguyễn văn Thuận ♂
Lê Trần Thế Vinh ♂
Nguyễn Trông ♂
Nguyễn Hửu Tám ♂
Đỗ thị Thắng ♀
Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
Lâm văn Tới ♂
Lê văn Mẫu ♂
Nguyễn thị Hiền ♀
_Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
Trần Như Hòa ♂
Bùi thị Hiếu ♀
Nguyễn thị Hiệp ♀
Trần Minh Hiếu (Hải)
Nguyễn văn Trung ♂
Nguyễn văn Dũng ♂
Nguyễn văn Tánh ♂
Nguyễn văn Quang ♂
Trương Quốc Kiệt ♂
Nguyễn thị Đại ♀
Lê Phước Hùng ♂
Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)
Phạm thị Phụng ♀
Võ Thanh Quý ♂
Võ thị Nhi ♀
Nguyễn thị Hường ♀
Võ Quang Sương ♂
Trần thị Mai ♀
Phan Thanh Sơn ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn văn Chung (Tèo)
Trương Quang Chút ♂
Hồ thị Bê ♀
Lê Tấn Bồng ♂
Phạm Hải ♂
Nguyễn văn Ảnh ♂
Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
Nguyễn văn Sang (Phước Nguyên)
Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
Nguyễn văn Việt ♂
Nguyễn thị Loan (Ty em)
Trịnh Thị Bích Liên ♀
Võ văn Cường ♂
Nguyễn thị Miên ♀
Nguyễn văn Tuấn ♂
Võ văn Hà ♂
Nguyễn văn Hữu ♂
Nguyễn thị Sáu ♀
Nguyễn thị Thủy ♀
Trần Như Đức ♂
Nguyễn thị Lòng ♀
Nguyễn Duy Bình ♂
Bùi thị Nhi ♀
Nguyễn thị Tức ♀
Trần thị Thanh Thuý ♀
Nguyễn văn Đạt ♂
Nguyễn Hùng Binh (8 Binh)
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn văn Hoàng ♂
Đỗ Thanh Tú ♂
Nguyễn Bến ♂
Nguyễn Thanh Diệp (Út)
Trần Như Hảo ♂
Châu Thanh Tuyền ♀
Nguyễn văn Hiệp ♂
_Lê thị Mỹ Nữ ♀
Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
Võ thị Bích Liên (Vân)
Nguyễn thị Chút ♀
Nguyễn Ngọc Thảo ♂
Võ thị Phụng ♀
Lê thị Nay ♀
Nguyễn thị Liên ♀
Huỳnh Kim Tâm ♂
Nguyễn Kim ♂
Phạm văn Linh ♂
Hồ Bá Nghĩa ♂
.... Ngọc Thiện ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Nguyễn Duy Chiến ♂
Trần thị Hoàng Bích (bé em)
Nguyễn thị Loan ♀
Nguyễn thị Xuân Phượng ♀
Nguyễn văn Thoảng ♂
Võ thị Quy ♀
Đỗ Anh Lợi ♂
Nguyễn Phi Ba ♂
Nguyễn văn Hải ♂
Đỗ Thiện Thạnh ♂
Lê Thanh Lâm ♂
Trịnh Thanh Tuấn ♂
Đỗ thị Vân ♀
Nguyễn văn Hân ♂
Nguyễn thị Hồng Nhi ♀
Phạm thị Mỹ Chi ♀
Trịnh văn Tỉnh ♂
Nguyễn thị Tình ♀
Nguyễn thị Vĩnh ♀
Nguyễn văn Quân ♂
Phạm thị Huệ ♀
Phạm thị Mẫn ♀
Lê Minh Tân ♂
Huỳnh thị Thủy ♀
Lê văn Lễ ♂
Trần thị Kim Lệ (Hiền)
Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
Đoàn thị Kim Loan ♀
Bùi thị Phường ♀
Nguyễn văn Quang ♂
Trần Tấn Huy ♂
Nguyễn văn Thu ♂
Đào Công Cường ♂
Trần Quốc Trung (Tèo)
Nguyễn thị Thu Oanh ♀
Nguyễn văn Cảnh ♂
Nguyễn Ngọc Sơn ♂
Cao thị Nguyệt ♀
Đào Thị Kim Oanh ♀
Nguyễn Chí Thức ♂
Lâm thị Bình ♀
Nguyễn văn Sơn ♂
Phạm thị Kim Thuỷ ♀
Bùi thị Nhé ♀
Nguyễn văn Vũ ♂
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
Nguyễn Thành ♂
Nguyễn Hửu Việt ♂
Bùi thị Vân ♀
Lê thị Bích Ngà ♀
Nguyễn Màu ♂
Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
Châu Hoàng Phương ♂
Lê thị Huệ ♀
Lê thị Thuý Hằng ♀
Huỳnh Phúc Tiến ♂
Nguyễn Phú ♂
Phạm thị Thôi ♀
Trần thị Sáu ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Trần thị Thanh Bình ♀
Nguyễn văn Tuấn ♂
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Nguyễn văn Phước ♂
Đoàn thị Thùy Trang ♀
Kiều Mỹ Linh ♀
Nguyễn văn Phong ♂
Phạm thị Hường ♀
Nguyễn thị Thu Hà ♀
Nguyễn Văn Hạnh ♂
Nguyễn thị Nhỏ ♀
Nguyễn thị Xuyến ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Ngô thị Phương ♀
Nguyễn thị Hạnh ♀
Huỳnh Tấn Hiệp ♂
Võ thị Thanh Tình ♀
Phan thị Xin ♀
Nguyễn thị Thúy Hào ♀
Phạm Ngọc Triều ♂
Nguyễn văn Nghĩa ♂
Nguyễn văn Thống ♂
Đinh thị Yến Lan ♀
Huỳnh thị Thu Thủy ♀
Huỳnh thị Liếu (Nga)
Lê Đông ♂
Võ Thanh Thuận ♂
Nguyễn thị Lệ Thi ♀
Nguyễn văn Định ♂
Võ Hồng Cường ♂
Nguyễn thị Thu ♀
Lê thị Hồng Quyết ♀
Phùng văn Đạt ♂
Nguyễn Ngọc Bảo ♂
Nguyễn thị Nhung ♀
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn văn Cử ♂
Nguyễn thị Thiệp ♀
Nguyễn văn Hùng ♂
Nguyễn thị Diễm Ly ♀
Hồ Thị Thanh Thùy ♀
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Nguyễn văn Hiệp (Thanh)
Nguyễn văn Thành ♂
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
Tạ Công Hiền ♂
Nguyễn Xuân Phương ♂
Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀
Trần thị Anh Đào ♀
Nguyễn Ngọc Thuận ♂
Dương Ngọc Kiệt ♂
Bùi thị Mỹ Hạnh ♀
Lệ thị Hồng Phước ♀
Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn thị Ngọc ♀
Nguyễn Thu Thảo ♀
Trần Đình Tỵ ♂
Nguyễn Thanh Vương ♂
Trần văn Hậu ♂
Nguyễn văn Chiến ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Trần thị Kiều ♀
Bùi thị Bân ♀
Nguyễn Thị Châu ♀
Nguyễn văn Huân ♂
Nguyễn thị Kiều ♀
Chế thị Lệ Hiền ♀
Phạm thị Kha ♀
Nguyễn Phi Huân ♂
Trần Thanh Sang ♂
Phạm Tấn Phúc ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Phạm thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn văn Tâm ♂
Phạm Ngọc Tiên ♂
Võ thị Mỹ Loan ♀
Lê Ngọc Quả ♂
Nguyễn thị Linh (Chút)
Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
Nguyễn Đức Tân ♂
Nguyễn thị Thạnh ♀
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn thị Triều (Thu)
Nguyễn thị Xuân Ái ♀
Nguyễn Huy Hoàng ♂
Nguyễn văn Trường ♂
Nguyễn văn Khương ♂
Nguyễn Hửu Hiệp ♂
Trần thị Dưỡng ♀
Nguyễn Ngọc Quốc ♂
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀
Phan thị Thanh Phương ♀
Ngô thị Trang ♀
Bùi thị Nhàn ♀
Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
Trần thị Dư ♀
Võ văn Mạnh ♂
Trương Văn Long ♂
Lê thị Kim Mai ♀
Nguyễn thị Hưởng ♀
Nguyễn thị Thúy ♀
Nguyễn văn Hải ♂
Trần Thanh Hường ♂
Châu Mộng Tuyền ♀
Nguyễn Công Huy Hiệp ♂
Võ văn Nhi ♂
Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
Lê thị Mai ♀
Nguyễn Mười ♂
Nguyễn văn Hoài ♂
Phạm thị Bảng ♀
Nguyễn Thanh Tùng ♂
Võ thị Thu Tiện ♀
Nguyễn Thành Được ♂
Phạm Tuấn Dũng ♂
Nguyễn văn Vinh ♂
Hồ Như Quang ♂
Nguyễn Cường ♂
Nguyễn thị Thuý Lê ♀
Phạm thị Lan ♀
Hà Mạnh Cường ♂
Nguyễn thị Bé ♀
Nguyễn thị Kim Luyến ♀
Nguyễn Anh Vũ ♂
Phạm Thị Nhuần ♀
Điểu thị Đào ♀
Lương Thành Phước ♂
Nguyễn Đức Nghiêm ♂
Nguyễn văn Sa ♂
Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀
Nguyễn văn Lâm ♂
Nguyễn thị Kim Yến ♀
Trần Thế Linh ♂
Võ văn Năng ♂
Nguyễn Hoàng Giang ♂
Nguyễn Thanh Vân ♂
Nguyễn Trường Phúc ♂
Nguyễn Thanh Trương ♂
Trần thị Kiều Diệp ♀
Nguyễn Song Hào ♂
Bùi Tấn Thảo ♂
Nguyễn văn Nên ♂
Phạm thị Hiển ♀
Lý thị Hà ♀
Lê Đình Phước ♂
Đặng Minh Tâm ♂
Châu Thùy Quyên ♀
Trần Hương Trà ♀
Võ Minh Văn ♂
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
Trần thị Loan ♀
Nguyễn thị Bé Thu ♀
Phạm Tấn Kẽm ♂
Tăng thị Nhật Minh ♀
Nguyễn thị Thanh Phương ♀
Lê thị Phước ♀
Nguyễn văn Thượt ♂
Nguyễn thị Xuân Sang ♀
Cao thị Huyền ♀
Trần thị Kim Cương ♀
Lê thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Thanh Nga ♀
Nguyễn Duy Linh ♂
Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀
Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
Võ Thanh Tặng ♂
Huỳnh văn Cười ♂
Đỗ Chính ♂
Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
Lê văn Cảnh ♂
Phạm thị Hồng Quyên ♀
Nguyễn văn Tùng ♂
Đỗ thị Thúy ♀
Nguyễn thị Huyền ♀
Nguyễn văn Trí ♂
Bùi Quốc Dũng ♂
Ngô Tấn Hoàng ♂
Lê Khắc Nhật ♂
Nguyễn thị Hè ♀
Lê Minh Ru ♂
Lê Xuân Hàng ♂
Trần văn Hoàng (Bé)
Phạm Tấn Vinh ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Nguyễn Quang Vinh ♂
Nguyễn văn Hiến ♂
Nguyễn Thái Sinh ♂

Nguyễn Định (Ngọc)
Trần Như Chuông ♂
Trần Ny (Hai Ly)
Ngô Khanh ♂
Nguyễn Yên ♂
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)
Ngô văn Tân ♂
Phan văn Thành ♂
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
Đặng thị Thái ♀
Trần Thị Nhẫn ♀
Lương thị Ngọc ♀
Nguyễn thị Liên (Một)
Nguyễn thị Thanh ♀
Nguyễn văn Duy (Quốc)
Lương thị Cúc ♀
Nguyễn thị Ơn ♀
Nguyễn thị Phụng ♀
Nguyễn Hùng (9 Hùng)
Nguyễn thị Đây ♀
Nguyễn thị Hồng ♀
Trần thị Xuân Hương ♀
Trần thị Dư ♀
Lê Của ♂
Nguyễn Hiển ♂
Nguyễn Anh Tuấn ♂
Lê thị Muôn ♀
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn thị Hường ♀
Hồ thị Sáu ♀
Lê thị Thu Nguyệt ♀
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
Nguyễn văn Tế (8 Tế)
Trần thị Huấn ♀
Nguyễn thị Thành ♀
Nguyễn Liệu (Bảo)
Nguyễn văn Dũng ♂
Phạm Tấn Đức ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Đỗ thị Ngọc Lan ♀
Lê thị Phụng ♀
Nguyễn thị Tư ♀
Cao Rê ♂
Huỳnh Quang Thanh ♂
Trần thị Của ♀
Võ Ngọc Hiển ♂
Võ thị Hiệp ♀
Đoàn Minh Miên ♂
Nguyễn thị Liễu ♀
Nguyễn thị Ánh ♀
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
Huỳnh thị Hai ♀
Nguyễn văn Sang (Hùng)
Trần Như Kỳ ♂
Nguyễn thị Lợi ♀
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
Phạm Quang Tuyến ♂
Phạm Ngọc Hải ♂
Nguyễn thị Liễu ♀
Nguyễn Chí Thanh ♂
Nguyễn Xì (9 Xì)
Nguyễn thị Chính ♀
Nguyễn văn Nhãn ♂
Nguyễn văn Cơ ♂
Nguyễn văn Thân ♂
Bùi văn Lâm (9 Lớn)
Trần thị Phượng ♀
Trần Như Cổ ♂
Võ Bốn (Bốn)
Võ Hoàng ♂
Phạm thị Thu Thuỷ ♀
Nguyễn thị Búp ♀
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
Nguyễn thị Hậu ♀
Hồ thị Bê ♀
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)
Võ Cánh ♂
Đỗ Việt Huân ♂
Nguyễn thị Lành ♀
Nguyễn Thị Quyên ♀
Hồ thị Thị ♀
Trần Đức Nước ♂
Phạm Năm (5 Điếc)
Trịnh thị Bia ♀
Lê thị Lan ♀
Nguyễn Hoàng (Cho)
Nguyễn thị Yến ♀
Lê thị Xì ♀
Nguyễn thị Liêu ♀
Trần thị Tiến ♀
Phạm thị Hoạt ♀
Nguyễn văn Trung ♂
Nguyễn thị Khá ♀
Lê Vinh Thương ♂
Nguyễn Hùng ♂
Nguyễn Hiền ♂
Nguyễn thị Lan ♀
Lê thị Bảy ♀
Nguyễn thị Lâm ♀
Phan Mạnh Hùng ♂
Nguyễn văn Nam (8 Mì)

Nguyễn thị Nối ♀
Võ thị Thâu (2 Thâu)
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
Võ thị Hương ♀
Nguyễn thị Tám (Sinh)
Nguyễn Bôn (5 Bài)
Phạm thị Cảm ♀
Dương thị Kim (2 Yên)
Nguyễn Lịa (Lía)
Phạm thị Nguyệt ♀
Võ Nguỳ ♂
_Lê văn Trị ♂
Phạm Nhịn ♂
Nguyễn văn Bá (5 Bá)
Nguyễn văn Đặng ♂
Trần Hoà ♂
Nguyễn Lơn ♂
Trần thị Dung ♀
Nguyễn thị Bảy ♀
Phạm Xương ♂
Ngô thị Thỉnh ♀
Nguyễn Thị Huệ ♀
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
Phạm thị Thinh (Nghề)
Nguyễn thị Đương (bà 7)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
Võ thị Quyễn ♀
Đặng thị Dư ♀
Võ thị Thưởng ♀
Nguyễn thị Em ♀
Phạm thị Thanh ♀
Đoàn thị Năm (Chữ)
Nguyễn thị Hoa ♀
Lê thị Bảng (Bảy)
Phạm thị Châu ♀
Trần thị Hồng (4 Mực)
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)
Trần thị Ba (Thím 6)
Nguyễn thị Tý (Tý)
Nguyễn Ngữ ♂
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Giữ (Đức Thọ)
Nguyễn thị Liên (3 Buôn)
Nguyễn Một ♂
Võ thị Mực ♀
Phạm thị Cúc ♀
Nguyễn Chút ♂
Nguyễn Sáu ♂
Dương Đức Thương ♂
Nguyễn Dần (9 Dần)
Hồ thị Thể ♀
Nguyễn thị Phát ♀
Nguyễn Văn Tùng ♂
_Lê thị Mảnh ♀
Trương thị Liên (Lin)
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Tám ♀
_Lê văn Tâm ♂
Nguyễn thị Loan ♀
Phan thị Thuỷ ♀
Huỳnh thị Tịnh ♀
Trần thị Tuyết ♀
Bùi thị Nhị (Bốn)
Lê thị Mi (Xương)
Trần văn Miên (3 Phấn)
Nguyễn Mua ♂
Huỳnh Quang Tông ♂

Trần Như Kinh (Dừa)
_Lê văn Ninh ♂
Nguyễn thị Hay (Điền)
Nguyễn Thái (8 Trợ)
Nguyễn Định ♂
Nguyễn thị Kịp (Năm)
Đỗ Lạc (Lang)
Nguyễn thị Điệp ♀
Nguyễn thị Dài (Mua)
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn thị Đàn ♀
Nguyễn Tiện (Lợi)
Lê Khứu ♂
Bùi Thám ♂
Nguyễn thị Thiệt (Thanh)
Nguyễn Hòe (6 Hòe)
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)
Trần Đình Bảy ♂
Nguyễn thị Cuống (Bốn)
Trần thị Hai ♀
Nguyễn thị Khang (Thân)
Phạm thị Hạn ♀
Trần thị Bông ♀
Nguyễn thị Nà ♀
Nguyễn thị Biền ♀
Nguyễn văn Tiến (Hựu)
Trần thị Hóa ♀
Trần thị Trợ ♀
Nguyễn thị Độ (Đạo)
Bùi thị Thiệt ♀
Võ văn Thiệp ♂
(Thím 13)
Phạm thị Lê (Đào, Sính)
Nguyễn thị Hiền (Triên)
Hoàng thị Gái ♀
Nguyễn văn Tha (8 Tha)
Trần thị Thiểm ♀
Võ Sóc (Sinh)
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
Nguyễn thị Điền (Đồng)
Bùi thị Nông ♀
Nguyễn thị Tài ♀
Võ thị Út ♀
Nguyễn Lạc (10 Lạc)
Trần thị Len ♀
Nguyễn văn An (Bích)
Nguyễn thị Lâm ♀
Phạm thị Nghiêm ♀


Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế