30
tháng Tám, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Danh bạ cao niên

Nguyễn văn Cảm ♂
Võ văn Sinh ♂
Nguyễn thị Thắm ♀
Nguyễn văn Nhật ♂
Đặng thị Kim ♀
Nguyễn văn Trắc ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Huỳnh Minh Đạo ♂
Nguyễn văn Việt ♂
Hà Văn Hoàng (Chín)
Nguyễn Hậu ♂
Hồ Hoàng (Soại)
Trịnh Lực (Mẹo)
Nguyễn Lắm ♂
Trịnh Thìn ♂
Trần Như An (Tám)
Trần Xuân Phán ♂
Nguyễn thị Triên ♀
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn thị Thanh ♀
Lê thị Oanh ♀
Nguyễn Kim (Minh)
Nguyễn Bảy ♂
Phạm thị Xuôi ♀
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)
Nguyễn thị Minh ♀
Nguyễn Ngọc Hướng ♂
Nguyễn văn Cần ♂
Nguyễn văn Lộc ♂
Đỗ Thiện Hiền ♂
Đinh thị Kim Loan ♀
Huỳnh thị Bảy ♀
Nguyễn thị Trà ♀
Nguyễn văn Quát ♂
Lâm văn Hai ♂
Nguyễn thị Tâm ♀
Nguyễn văn Ly ♂
Phạm Hành ♂
Nguyễn văn Lục ♂
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn văn Anh ♂
Trịnh Tỵ ♂
Nguyễn thị Lữ ♀
Nguyễn Sô ♂
Nguyễn thị Xí ♀
Nguyễn thị Xưa ♀
Nguyễn Minh Nghĩa ♂
Nguyễn văn Hiếu ♂
Nguyễn văn Hà ♂
Nguyễn Thành Phương ♂
Võ văn Quân ♂
Nguyễn thị Khẩm ♀
Nguyễn Ngọc Quý ♂
Hồ Tích ♂
Lê thị Hiệp ♀
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)
Trần Quang Lộc ♂
Nguyễn thị Kim Thanh ♀
Nguyễn thị Vân (Nguyện)
Trần Ngọc Huy ♂
Huỳnh thị Kim Nữ ♀
Nguyễn thị Hòa ♀
Nguyễn thị Xị ♀
Nguyễn thị Huế ♀
Phan thị Kim Trung ♀
Nguyễn Thị Thanh (Bé)
Phan thị Lá ♀
Phan Dân Thanh Bình ♀
Kiều văn Thanh ♂
Trần thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Lộc ♀
Nguyễn Thế Phương ♂
Phạm thị Tám ♀
Trần Ngọc Phổ ♂
Nguyễn Đăng Khoa ♂
Nguyễn thị Hóa ♀
Đỗ Thiện Khanh ♂
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Bùi thị Hơi ♀
Cao Bá Ninh ♂
Nguyễn văn Đào ♂
Trịnh Tính ♂
Lê Thị Lo ♀
Trần thị Thu Ba ♀
Nguyễn thị Tuyết ♀
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)
Nguyễn Tắm ♂
Trần Như Thuyên (Chín)
Nguyễn Cho ♂
Nguyễn Thanh Xuân ♂
Châu Tuấn Tú ♂
Lê Xanh (Đức Thắng)
Nguyễn Tấn ♂
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
Bùi thị Lan Hương ♀
Nguyễn văn Ta (6 Ta)
Nguyễn thị Hạnh ♀
Bùi thị Nị ♀
Lê văn Thanh ♂
Bùi Thừa ♂
Nguyễn thị Bích Hoa ♀
Hồ thị Trữ ♀
Võ thị Tuyết ♀
Trần thị Hải ♀
Nguyễn văn Hùng ♂
Nguyễn thị Thu Thảo ♀
Nguyễn Trọng Mỹ ♂
Phạm thị Hào ♀
Huỳnh thị Bích Phương ♀
Nguyễn thị Thương ♀
Bùi Được ♂
Võ thị Ly ♀
Trần Xuân Phú ♂
Trần Như Hy ♂
Nguyễn Lâm ♂
Nguyễn văn Đạo ♂
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn thị Dẩn ♀
Huỳnh Công Dương ♂
Võ thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn văn Bé ♂
Võ văn Oanh ♂
Nguyễn Đắt ♂
Lê Út (Đức Tân)
Lê thị Ái ♀
Nguyễn Hoàng Sơn ♂
Nguyễn Hoàng Nam ♂
Nguyễn Tươi ♂
Nguyễn thị Huyền Khương ♀
Nguyễn thị Nga ♀
Nguyễn thị Thừa ♀
Nguyễn văn Tú ♂
Nguyễn Quyết ♂
Nguyễn thị An ♀
Phạm thị Nữ ♀
Nguyễn thị Chín ♀
Trần Thanh Hiền ♂
Trịnh thị Hồng Dung ♀
Nguyễn văn Thành ♂
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn Hửu Cần ♂
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
_Bùi thị Kim Phượng ♀
Nguyễn thị Đúng ♀
Nguyễn Tấn Bản ♂
Nguyễn thị Nữ ♀
Nguyễn văn Lâm ♂
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂
Lê văn Thành ♂
Trần thị Thanh Thanh ♀
Trần thị Ánh Thùy ♀
Hoàng văn Dũng ♂
Nguyễn Ngọc Thành ♂
Nguyễn thị Bích ♀
Võ thị Thu Trúc ♀
Bùi thị Em ♀
Nguyễn thị Kim Anh ♀
Phùng thị Xếp ♀
Võ thị Lâm (Tâm)
Nguyễn Lang ♂
Đinh thị Thanh Thủy ♀
Phạm thị Thu Thảo ♀
Nguyễn Minh Thương ♂
Nguyễn thị Kim Hưng ♀
Lê Hửu Anh (Đức)
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀
Nguyễn thị Thu Anh ♀
Lê thị Thúy Loan ♀
Nguyễn văn Huy ♂
Lê Minh Tân ♂
Phạm thị Mỹ (Lệ)
Trần thị Thu Hà ♀
Nguyễn thị Thu ♀
Nguyễn văn Bình (Bình đen)
Bùi văn Nì ♂
Phillip Nguyễn (Phước)
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
Phạm Thanh ♂
Bùi Minh Thiên ♂
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)
Nguyễn Hứng ♂
Trần thị Tuyết Ái ♀
Võ thị Thu Liễu ♀
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀
Nguyễn thị Định ♀
Nguyễn văn Út ♂
Lê Minh Thôi ♂
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
Lê Chiều ♂
Nguyễn thị Liêm (Liên)
Võ thị Thủy ♀
Nguyễn thị Tỏ ♀
Đỗ thị Thanh Truyền ♀
Nguyễn thị Phấn ♀
Võ thị Mai ♀
Nguyễn Dũng ♂
Nguyễn Lương ♂
Nguyễn thị Bá Thành ♀
Nguyễn Rõ ♂
Nguyễn văn Giỏi ♂
Huỳnh Quang Hạnh ♂
Trịnh thị Minh Út ♀
Châu Thúy Phượng ♀
Nguyễn Tuấn ♂
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
Võ thị Tám ♀
Nguyễn thị Xuân ♀
Nguyễn Hà ♂
Nguyễn thị Thủy ♀
Trần thị Thu Hà ♀
Phan Cường ♂
Hồ văn Thân ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Huỳnh Minh Cường ♂
Nguyễn Hoàng Nhơn ♂
Phạm Ngọc Duy ♂
Nguyễn thị Tài ♀
Đỗ thị Hương ♀
Nguyễn Thành Tâm ♂
Nguyễn văn Vinh ♂
Lâm văn Đò ♂
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)
Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀
Đỗ thị Ngọc Linh ♀
Trần thị Ngọc Bích (bé chị)
Bùi văn Thắng ♂
Nguyễn văn Hùng ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn Được ♂
Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn thị Nguyệt ♀
Nguyễn Viết Can ♂
Nguyễn Mát ♂
Lê văn Cường ♂
Nguyễn thị Hiệp ♀
Nguyễn văn Binh ♂
Nguyễn Mạnh Cường ♂
Nguyễn văn Linh ♂
_Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn thị Xuân Minh ♀
Võ văn Lực ♂
Nguyễn văn Cường ♂
Đặng thị Kim Thúy ♀
Nguyễn văn Vũ ♂
Nguyễn Quan Trưởng ♂
Phạm Ngọc Tập ♂
Nguyễn thị Lệ ♀
Trần thị Mai ♀
Phạm thị Thanh Loan ♀
Nguyễn Thanh ♂
Trương văn Hòa ♂
Nguyễn thị Bá Công ♀
Nguyễn văn Vân ♂
Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
Nguyễn thị Đào ♀
Phạm thị Minh Tâm ♀
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn Hưng ♂
Châu Thanh Hoài ♀
Hồ thị Bê ♀
_Lê Thiên Hoàng ♂
Nguyễn văn Tồn (Nhỏ)
Phạm thị Phượng ♀
Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
Trần Qua ♂
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Theodorus van den Berg (Theo)
Lâm văn Tới ♂
Nguyễn văn Thuận ♂
Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
Nguyễn văn Việt ♂
Nguyễn thị Loan (Ty em)
Nguyễn thị Lòng ♀
Lê văn Mẫu ♂
Nguyễn văn Chung (Tèo)
Trần Minh Hiếu (Hải)
Bùi thị Hiếu ♀
Phạm thị Phụng ♀
Nguyễn văn Dũng ♂
Trương Quang Chút ♂
Trương Quốc Kiệt ♂
Nguyễn văn Trung ♂
Nguyễn Thanh Diệp (Út)
Võ văn Hà ♂
Võ thị Nhi ♀
_Bùi thị Kim Ngân (Bơớt)
Trần Như Hòa ♂
Võ Thanh Quý ♂
Trần Như Đức ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn văn Quang ♂
Nguyễn thị Đại ♀
Nguyễn Trông ♂
Lê Tấn Bồng ♂
Nguyễn thị Chút ♀
Nguyễn văn Tánh ♂
Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)
Phan Thanh Sơn ♂
Đỗ thị Thắng ♀
Nguyễn thị Hiền ♀
Võ Quang Sương ♂
Lê Trần Thế Vinh ♂
Lê Phước Hùng ♂
Nguyễn Hửu Tám ♂
_Lê thị Mỹ Nữ ♀
Trịnh Thị Bích Liên ♀
Nguyễn văn Tuấn ♂
Lê thị Nay ♀
Nguyễn văn Sang (Phước Nguyên)
Nguyễn thị Miên ♀
Võ văn Cường ♂
Phạm Hải ♂
Nguyễn văn Ảnh ♂
Bùi thị Nhi ♀
Phạm thị Huệ ♀
Nguyễn văn Hữu ♂
Nguyễn thị Sáu ♀
Nguyễn thị Thủy ♀
Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
Nguyễn thị Tức ♀
Nguyễn thị Thúy Hồng ♀
Võ thị Bích Liên (Vân)
Đỗ Thanh Tú ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Trần thị Thanh Thuý ♀
Nguyễn thị Tình ♀
Nguyễn văn Hiệp ♂
Nguyễn văn Thoảng ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Bùi thị Nguyệt ♀
Võ thị Phụng ♀
Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
Nguyễn Duy Bình ♂
Nguyễn thị Liên ♀
Nguyễn Bến ♂
Nguyễn Ngọc Thảo ♂
Trần Như Hảo ♂
Nguyễn Hồng Binh (8 Binh)
Châu Thanh Tuyền ♀
Nguyễn Bến ♂
Huỳnh Kim Tâm ♂
Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Nguyễn thị Lệ Huyên ♀
Nguyễn Duy Chiến ♂
Võ thị Quy ♀
Trần thị Hoàng Bích (bé em)
Nguyễn văn Thu ♂
Đỗ Thiện Thạnh ♂
Nguyễn văn Hân ♂
Đỗ thị Vân ♀
Nguyễn văn Cảnh ♂
Nguyễn thị Tuyết ♀
Huỳnh thị Thủy ♀
Nguyễn thị Loan ♀
Trịnh văn Tỉnh ♂
Nguyễn thị Vĩnh ♀
Nguyễn Phi Ba ♂
Nguyễn văn Quân ♂
Hồ Bá Nghĩa ♂
Nguyễn Hửu Việt ♂
Phạm thị Mẫn ♀
Nguyễn thị Xuân Phượng ♀
Nguyễn thị Hồng Nhi ♀
Trịnh Thanh Tuấn ♂
Trần thị Kim Lệ (Hiền)
Nguyễn văn Hải ♂
Lê thị Bích Ngà ♀
Bùi thị Phường ♀
Lê văn Lễ ♂
Nguyễn văn Đạt ♂
Nguyễn Kim ♂
Phạm văn Linh ♂
Đoàn thị Kim Loan ♀
Phạm thị Mỹ Chi ♀
Nguyễn Màu ♂
Nguyễn văn Quang ♂
Trần Tấn Huy ♂
Đỗ Anh Lợi ♂
Nguyễn Thành ♂
Trần Quốc Trung (Tèo)
Nguyễn thị Thu Oanh ♀
Châu Hoàng Phương ♂
Lê thị Huệ ♀
Lâm thị Bình ♀
Nguyễn Ngọc Sơn ♂
Nguyễn thị Cẩm Hà ♀
Đào Thị Kim Oanh ♀
Đào Công Cường ♂
Lê Thanh Lâm ♂
Bùi thị Nhé ♀
Nguyễn Văn Hạnh ♂
Nguyễn văn Sơn ♂
Nguyễn Phú ♂
Phạm thị Kim Thuỷ ♀
Nguyễn văn Vũ ♂
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
Nguyễn thị Lệ Thi ♀
Bùi thị Vân ♀
Cao thị Nguyệt ♀
Phạm thị Hường ♀
Nguyễn thị Thu ♀
Lê thị Thuý Hằng ♀
Nguyễn văn Hoàng ♂
Huỳnh Phúc Tiến ♂
Nguyễn văn Thống ♂
Phạm thị Thôi ♀
Đinh thị Yến Lan ♀
Nguyễn văn Hùng ♂
Trần thị Thanh Bình ♀
Nguyễn Ngọc Bảo ♂
Nguyễn văn Định ♂
Kiều Mỹ Linh ♀
Nguyễn văn Tuấn ♂
Nguyễn thị Nhỏ ♀
Nguyễn thị Em ♀
Nguyễn thị Xuyến ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Nguyễn văn Phước ♂
Phan thị Xin ♀
Đoàn thị Thùy Trang ♀
Nguyễn văn Phong ♂
Nguyễn thị Hạnh ♀
Ngô thị Phương ♀
Huỳnh Tấn Hiệp ♂
Võ thị Thanh Tình ♀
Nguyễn thị Nhung ♀
Nguyễn văn Nghĩa ♂
Huỳnh thị Liếu (Nga)
Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Võ Hồng Cường ♂
Huỳnh thị Thu Thủy ♀
Phạm Ngọc Triều ♂
Trần thị Sáu ♀
Trần văn Hậu ♂
Huỳnh thị Liếu (Nga)
Nguyễn thị Thu Hà ♀
Lê Đông ♂
Võ Thanh Thuận ♂
Nguyễn thị Thúy Hào ♀
Lâm Hồng Nhật ♂
Lê thị Hồng Quyết ♀
Phùng văn Đạt ♂
Nguyễn thị Kiều ♀
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn văn Cử ♂
Nguyễn Thị Châu ♀
Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀
Nguyễn thị Triều (Thu)
Nguyễn thị Diễm Ly ♀
Nguyễn thị Thu Nga ♀
Nguyễn văn Hiệp (Thanh)
Châu Mộng Tuyền ♀
Trần thị Anh Đào ♀
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
Hồ Thị Thanh Thùy ♀
Nguyễn văn Huân ♂
Nguyễn thị Thiệp ♀
Nguyễn Ngọc Thuận ♂
Nguyễn văn Thành ♂
Nguyễn Thu Thảo ♀
Trương Văn Long ♂
Trần Đình Tỵ ♂
Dương Ngọc Kiệt ♂
Nguyễn văn Chiến ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Ngô thị Thu Trang ♀
Võ văn Mạnh ♂
Nguyễn Xuân Phương ♂
Nguyễn thị Ngọc ♀
Trần thị Dư ♀
Lệ thị Hồng Phước ♀
Nguyễn Thanh Vương ♂
Nguyễn Hửu Hiệp ♂
Trần thị Kiều ♀
Bùi thị Mỹ Hạnh ♀
Bùi thị Bân ♀
Tạ Công Hiền ♂
Nguyễn Thanh Tâm ♂
Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
Phạm Tuấn Dũng ♂
Lê thị Kim Mai ♀
Trần Thanh Hường ♂
Nguyễn thị Thạnh ♀
Võ thị Thu Tiện ♀
Lê Ngọc Quả ♂
Nguyễn văn Tâm ♂
Nguyễn văn Khương ♂
Nguyễn Thanh Tùng ♂
Chế thị Lệ Hiền ♀
Phạm Ngọc Tiên ♂
Nguyễn Phi Huân ♂
Trần Thanh Sang ♂
Lê thị Mai ♀
Nguyễn thị Xuân Ái ♀
Nguyễn Huy Hoàng ♂
Nguyễn văn Trường ♂
Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
Phạm thị Lan ♀
Nguyễn Mười ♂
Võ thị Mỹ Loan ♀
Trần thị Dưỡng ♀
Phan thị Thanh Phương ♀
Nguyễn Ngọc Quốc ♂
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn thị Linh (Chút)
Bùi thị Nhàn ♀
Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀
Nguyễn thị Thúy ♀
Nguyễn Công Huy Hiệp ♂
Huỳnh thị Kim Hoanh ♀
Nguyễn Đức Tân ♂
Nguyễn thị Hưởng ♀
Phạm thị Kha ♀
Nguyễn Đức Toàn ♂
Phạm Tấn Phúc ♂
Nguyễn Đức Toàn ♂
Phạm thị Hồng Hoa ♀
Nguyễn Thanh Trương ♂
Nguyễn Song Hào ♂
Nguyễn thị Bích Ngọc ♀
Đỗ thị Thúy ♀
Nguyễn Thành Được ♂
Nguyễn văn Sa ♂
Nguyễn thị Thương ♀
Nguyễn thị Kim Luyến ♀
Phạm thị Bảng ♀
Nguyễn Hoàng Giang ♂
Võ văn Nhi ♂
Lê thị Phước ♀
Hà Mạnh Cường ♂
Phạm thị Hiển ♀
Võ Minh Văn ♂
Châu Thùy Quyên ♀
Tăng thị Nhật Minh ♀
Hồ Như Quang ♂
Nguyễn thị Bé ♀
Nguyễn thị Thuý Lê ♀
Nguyễn Đức Nghiêm ♂
Nguyễn văn Hoài ♂
Nguyễn văn Lâm ♂
Nguyễn văn Vinh ♂
Nguyễn Anh Vũ ♂
Trần Hương Trà ♀
Nguyễn Cường ♂
Điểu thị Đào ♀
Nguyễn thị Thanh Nga ♀
Nguyễn văn Thượt ♂
Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀
Lê Đình Phước ♂
Nguyễn Trường Phúc ♂
Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
Phạm Thị Nhuần ♀
Võ văn Năng ♂
Trần Thế Linh ♂
Nguyễn Thanh Vân ♂
Nguyễn thị Kim Yến ♀
Lương Thành Phước ♂
Trần thị Kiều Diệp ♀
Bùi Quốc Dũng ♂
Nguyễn văn Tùng ♂
Maarten Nijenhuis ♂
Lê Xuân Hàng ♂
Nguyễn thị Bé Thu ♀
Lý thị Hà ♀
Đặng Minh Tâm ♂
Võ thị Thanh Trúc ♀
Nguyễn thị Hè ♀
Nguyễn Thái Sinh ♂
Trương thị Diễm Huyền ♀
Nguyễn thị Thanh Phương ♀
Lê Thành Trung ♂
Trần thị Loan ♀
Nguyễn thị Xuân Sang ♀
Nguyễn thị Huyền ♀
Nguyễn văn Trí ♂
Phạm Tấn Kẽm ♂
Nguyễn Duy Linh ♂
Huỳnh văn Cười ♂
Nguyễn văn Tấn ♂
Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀
Dương thị Bé (Lan)
Võ Thanh Tặng ♂
Phạm thị Hồng Quyên ♀
Trần thị Kim Cương ♀
Đỗ Chính ♂
Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
Lê văn Cảnh ♂
Nguyễn thị Huyền ♀
Lê thị Kim Liên ♀
Nguyễn văn Nên ♂
Cao văn Thắng ♂
Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
Nguyễn thị Liên ♀
Ngô Tấn Hoàng ♂
Lê Khắc Nhật ♂
Bùi Tấn Thảo ♂
Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
Lê Minh Ru ♂
Cao thị Huyền ♀
Phạm Tấn Vinh ♂
Trần văn Hoàng (Bé)
Nguyễn văn Hiến ♂
Nguyễn Quang Vinh ♂
Nguyễn thị Hà ♀
Nguyễn văn Hồng ♂
Nguyễn thị Kim Loan ♀
Nguyễn thị Bá Định ♀
Nguyễn thị Bích Thuỷ ♀
Trịnh thị Thuỳ ♀
Nguyễn thị Thanh Thuý ♀
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn thị Thu Kiều ♀
Nguyễn thị Nụ ♀
Nguyễn Thái Sum ♂
Nguyễn thị Thu Kiều ♀
Vũ Quang Trung ♂
Thị Kim Nguyên ♀
Huỳnh Mai ♀
Nguyễn văn Đạt ♂
Nguyễn Toàn ♂
Nguyễn thị Thu Hà ♀
Nguyễn văn Phú ♂
Ngô Anh Khoa ♂
Nguyễn Trần Thọ ♂
Nguyễn Hửu Việt ♂
Lê Thuỷ Thái ♀
Nguyễn thị Trang ♀
Nguyễn văn Sơn ♂
Trần thị Tuyết ♀
Nguyễn thị Ánh Hường ♀
Nguyễn văn Hiển ♂
Nguyễn Khánh ♂
Đào Duy Nam ♂
Nguyễn thị Kim Chi ♀
Nguyễn thị Bé ♀
Huỳnh thị Kim Luyện ♀
Nguyễn Đức Tuyên ♂
Nguyễn Hữu Phong ♂
Đỗ thị Ngọc Anh ♀
Nguyễn Đức Việt ♂
Nguyễn thị Minh Khẩn ♀
Nguyễn thị Luyện ♀
Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
Nguyễn thị Thu Thủy ♀

Nguyễn thị Hồng ♀
Nguyễn thị Phụng ♀
Nguyễn thị Ơn ♀
Trần thị Dư ♀
Trần thị Xuân Hương ♀
Nguyễn thị Đây ♀
Nguyễn thị Bưởi ♀
Nguyễn Hiển ♂
Nguyễn Anh Tuấn ♂
Trần thị Huấn ♀
Hồ thị Sáu ♀
Lê thị Muôn ♀
Nguyễn thị Hường ♀
Nguyễn thị Mai ♀
Lê Của ♂
Lê thị Thu Nguyệt ♀
Nguyễn thị Thành ♀
Đỗ thị Ngọc Lan ♀
Nguyễn Liệu (Bảo)
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)
Nguyễn văn Dũng ♂
Phạm Tấn Đức ♂
Nguyễn thị Phương ♀
Nguyễn thị Liễu ♀
Nguyễn văn Sang (Hùng)
Huỳnh Quang Thanh ♂
Cao Rê ♂
Võ thị Hiệp ♀
Phạm Quang Tuyến ♂
Nguyễn thị Tư ♀
Trần Như Kỳ ♂
Nguyễn thị Ánh ♀
Trần thị Của ♀
Võ Ngọc Hiển ♂
Đoàn Minh Miên ♂
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
Lê thị Phụng ♀
Nguyễn Xì (9 Xì)
Huỳnh thị Hai ♀
Nguyễn Chí Thanh ♂
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
Nguyễn văn Cơ ♂
Phạm Ngọc Hải ♂
Nguyễn thị Lợi ♀
Võ Bốn (Bốn)
Nguyễn thị Liễu ♀
Phạm thị Thu Thuỷ ♀
Nguyễn thị Chính ♀
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
Nguyễn văn Nhãn ♂
Nguyễn thị Hậu ♀
Trần thị Phượng ♀
Nguyễn thị Búp ♀
Bùi văn Lâm (9 Lớn)
Nguyễn văn Thân ♂
Trần Như Cổ ♂
Võ Hoàng ♂
Hồ thị Bê ♀
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)
Bùi Thanh Kiều ♂
Võ Cánh ♂
Nguyễn thị Lành ♀
Trịnh thị Bia ♀
Đỗ Việt Huân ♂
Nguyễn Hoàng (Cho)
Nguyễn thị Yến ♀
Hồ thị Thị ♀
Nguyễn Thị Quyên ♀
Phạm Năm (5 Điếc)
Lê thị Lan ♀
Nguyễn văn Nam (8 Mì)
Trần Đức Nước ♂
Nguyễn thị Lan ♀
Lê thị Xì ♀
Nguyễn thị Liêu ♀
Phạm thị Hoạt ♀
Trần thị Tiến ♀
Nguyễn văn Trung ♂
Nguyễn Hiền ♂
Nguyễn thị Hạnh ♀
Phan Mạnh Hùng ♂
Lê Vinh Thương ♂
Nguyễn Hùng ♂
Nguyễn thị Lâm ♀
Lê thị Bảy ♀
Nguyễn thị Khá ♀
Lê thị Nhuận ♀
Nguyễn thị Tâm ♀
Nguyễn văn Gương (2 Gương)
Trần Như Hải ♂
Nguyễn thị Hường ♀
Đỗ Thiện Chánh ♂
Trần thị Ánh Tuyết ♀
Phạm On ♂
Huỳnh Minh Tài ♂
Nguyễn Ngọc Thiện ♂
Nguyễn Trọng Lộc ♂
Nguyễn văn Nhĩ ♂
Võ Quang Út ♂
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
Nguyễn thị Hồng Vân ♀
Nguyễn thị Bình ♀
Nguyễn Dư (Hùng)
Bùi thị Cúc ♀
Trần Như Tám (Bảy)
Trương thị Đẹp ♀
Nguyễn thị Luyến ♀

Võ thị Hương ♀
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
Dương thị Kim (2 Yên)
Nguyễn Lịa (Lía)
Nguyễn thị Tám (Sinh)
Nguyễn Bôn (5 Bài)
Phạm thị Cảm ♀
Võ Nguỳ ♂
Trần thị Dung ♀
Phạm thị Nguyệt ♀
Ngô thị Thỉnh ♀
Phạm Nhịn ♂
_Lê văn Trị ♂
Nguyễn thị Đương (bà 7)
Nguyễn văn Bá (5 Bá)
Trần Hoà ♂
Nguyễn Lơn ♂
Nguyễn văn Đặng ♂
Nguyễn Thị Huệ ♀
Đặng thị Dư ♀
Phạm thị Thinh (Nghề)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
Võ thị Quyễn ♀
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
Phạm Xương ♂
Nguyễn thị Bảy ♀
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)
Phạm thị Châu ♀
Đoàn thị Năm (Chữ)
Phạm thị Thanh ♀
Nguyễn Ngữ ♂
Lê thị Bảng (Bảy)
Nguyễn thị Em ♀
Nguyễn thị Hoa ♀
Võ thị Thưởng ♀
Trần thị Ba (Thím 6)
Trần thị Hồng (4 Mực)
Nguyễn thị Tý (Tý)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Giữ (Đức Thọ)
Nguyễn thị Liên (3 Buôn)
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)
Nguyễn Dần (9 Dần)
Nguyễn Một ♂
Nguyễn Chút ♂
Nguyễn Sáu ♂
Võ thị Mực ♀
Dương Đức Thương ♂
Phạm thị Cúc ♀
Hồ thị Thể ♀
Nguyễn Văn Tùng ♂
Trương thị Liên (Lin)
_Lê thị Mảnh ♀
Nguyễn thị Kim Liên ♀
Nguyễn thị Phát ♀
Huỳnh thị Tịnh ♀
Trần thị Tuyết ♀
_Lê văn Tâm ♂
Phan thị Thuỷ ♀
Nguyễn thị Tám ♀
Nguyễn thị Loan ♀
Trần văn Miên (3 Phấn)
Nguyễn Mua ♂
Huỳnh Quang Tông ♂
Bùi thị Nhị (Bốn)
Lương thị Ngọc ♀
Lê thị Mi (Xương)
Nguyễn Hùng (9 Hùng)
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)
Trần Ny (Hai Ly)
Ngô Khanh ♂
Nguyễn Yên ♂
Phan văn Thành ♂
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)
Ngô văn Tân ♂
Trần Như Chuông ♂
Đặng thị Thái ♀
Trần Thị Nhẫn ♀
Nguyễn thị Liên (Một)
Lương thị Cúc ♀
Nguyễn văn Duy (Quốc)
Nguyễn Định (Ngọc)
Nguyễn văn Tế (8 Tế)
Nguyễn thị Thanh ♀

Trần Như Kinh (Dừa)
Nguyễn Thái (8 Trợ)
Nguyễn thị Hay (Điền)
Nguyễn thị Kịp (Năm)
Nguyễn thị Điệp ♀
Nguyễn thị Dài (Mua)
Nguyễn thị Đàn ♀
Nguyễn thị Mai ♀
Nguyễn Tiện (Lợi)
Bùi Thám ♂
Lê Khứu ♂
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)
Trần Đình Bảy ♂
Trần thị Bông ♀
Trần thị Hai ♀
Nguyễn thị Cuống (Bốn)
Nguyễn thị Biền ♀
Trần thị Hóa ♀
Phạm thị Hạn ♀
Nguyễn thị Khang (Thân)
Nguyễn văn Tiến (Hựu)
Trần thị Trợ ♀
Võ văn Thiệp ♂
Nguyễn thị Độ (Đạo)
Bùi thị Thiệt ♀
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
(Thím 13)
Phạm thị Lê (Đào, Sính)
Hoàng thị Gái ♀
Nguyễn văn Tha (8 Tha)
Võ Sóc (Sinh)
Nguyễn thị Hiền (Triên)
Trần thị Thiểm ♀
Nguyễn thị Điền (Đồng)
Bùi thị Nông ♀
Trần thị Len ♀
Phạm thị Nghiêm ♀
Nguyễn thị Lâm ♀
Nguyễn văn An (Bích)
Võ thị Út ♀
Nguyễn Lạc (10 Lạc)
Nguyễn thị Nối ♀
Võ thị Thâu (2 Thâu)


Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế