6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Danh bạ cao niên

Nguyễn văn Nhĩ ♂
Lê Nam (Tý)
Nguyễn thị Hoa (Tý)
Nguyễn thị Hồng (Chún)
Nguyễn Đình Hải (Bi)
Nguyễn Đình Phước (Cu em)
Hồ Anh Kiệt ♂
Mai văn Thanh ♂
Mã Tuấn Khanh ♂
Nguyễn thị Kim Tuyến (Hằng)
Michiel van Groen ♂
Nguyễn thị Hạnh (Ty chị)
Trần thị Mỹ Trang (Lùn)
Nguyễn thị Loan (Ty em)
Nguyễn thị Tâm (Ty)
Nguyễn thị Thảo (Tít)
Hồ văn Hạnh (Phở)
Võ Phước Trí ♂
Phạm thị Thiên Trang (Na)
Nguyễn thị Như Ý (Bé)
Phan Quốc Hùng ♂

Bùi văn Len ♂
Nguyễn thị Huyền Châu ♀
Nguyễn Đình Thân (Nô anh)
Nguyễn Đào Tùng (Ky)
Nguyễn Đình Thiện ♂
Nguyễn Đình Lộc (Nô em)

Châu văn Đậm ♂

Hồ thị Hòa ♀
Nguyễn Đình Bá (Thưỡng)


Đạm Thủy - Đức Minh

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Lâm Hạ - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Văn Hà - Đức Phong

          Mộ Đức - Quảng Ngãi


Phước Yên - Quảng Điền

          Thừa Thiên - Huế