Gia phả tộc NguyễnCao tổ Nguyễn Nham ♂ ch
ngày sanh không rõ
thanh minh 11. Cao tổ Nguyễn Nham
nơi chôn cất Đạm Thuỷ, Mộ Đức, Quảng Ngãi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ: không rõ
con
1. Nguyễn thị Lúa (bà Hanh) ch
2. Nguyễn Thạch ♂ ch
4. Nguyễn thị Hốc ♀ ch