Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tân ♂ ch
tên gọi (9 Bổn, Sung)
ngày sanh 1918 - 2010
thọ 93 tuổi
ngày giỗ 22-11 AL
nơi chôn cất Đ.Thạnh, Mộ Đức, Q.Ngãi
cha Nguyễn Duẩn ♂ ch
mẹ Võ thị Đầy ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
2. Nguyễn thị Dỉnh ♀ ch
4. Nguyễn Đâu ♂ ch
5. Nguyễn Tý ♂ ch
6. Nguyễn Thê ♂ ch
7. Nguyễn Quê ♂ ch

vợ 1
Phan thị Lan ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Bổn ♂ ch
2. Nguyễn văn Phúc (3 Sung)76 tuổi (76)
3. Nguyễn Dung ♂ ch
4. Nguyễn Dưởng ♂ ch
6. Nguyễn thị Dễ (Ánh)
7. Nguyễn văn Thân ♂60 tuổi (61)