Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Thân ♂
ngày sanh dd-mm-1959
60 tuổi (61) Kỷ Hợi
cha Nguyễn Tân ♂ ch
(9 Bổn, Sung) thọ 93 tuổi
mẹ Phan thị Lan ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Bổn ♂ ch
2. Nguyễn văn Phúc (3 Sung) 76 tuổi (76)
3. Nguyễn Dung ♂ ch
4. Nguyễn Dưởng ♂ ch
6. Nguyễn thị Dễ (Ánh)

vợ 1
Nguyễn thị Khẩm ♀
54 tuổi (55) Ất Tỵ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Ngọc Thế ♂29 tuổi (31)
2. Nguyễn Ngọc Hiền ♂26 tuổi (28)
3. Nguyễn thị Ngọc Huyền ♀23 tuổi (24)