Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ngọc Huyền ♀
ngày sanh dd-mm-1996
23 tuổi (24) Bính Tý
cha Nguyễn văn Thân ♂
60 tuổi (61)
mẹ Nguyễn thị Khẩm ♀
54 tuổi (55)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Ngọc Thế ♂ 29 tuổi (31)
2. Nguyễn Ngọc Hiền ♂ 26 tuổi (28)

chồng 1
Nguyễn Minh Thuận ♂
25 tuổi (27) Quý Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Bích Thảo (Suri)3 tuổi (4)