Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ngọc Yến ♀
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Nguyễn văn Tâm ♂ ch
thọ 51 tuổi
mẹ Đặng thị Kim Thúy ♀
47 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Ngọc Nhi ♀ 24 tuổi (25)
3. Nguyễn văn Đặng Đồng ♂ 21 tuổi (22)

chồng 1
.... Tuấn Kiệt ♂
27 tuổi (28) Nhâm Thân

quan hệ cưới
    không / chưa có con