Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ngọc Nhi ♀
ngày sanh dd-mm-1995
24 tuổi (25) Ất Hợi
cha Nguyễn văn Tâm ♂ ch
thọ 51 tuổi
mẹ Đặng thị Kim Thúy ♀
47 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Yến ♀ 26 tuổi (28)
3. Nguyễn văn Đặng Đồng ♂ 21 tuổi (22)