Gia phả tộc NguyễnNguyễn Sô ♂
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Nguyễn Bôn ♂
(5 Bài) 77 tuổi (78)
mẹ Nguyễn thị Nối ♀
77 tuổi (78)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Tỏ ♀
3. Nguyễn Rõ ♂ 49 tuổi (50)
6. Nguyễn thị Hồng Vân ♀ 42 tuổi (43)
8. Nguyễn Hửu Phong ♂ 37 tuổi (38)

vợ 1
Phùng thị Xếp ♀
51 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Hiền Toàn ♂30 tuổi (31)
2. Nguyễn Hiền Loan ♀28 tuổi (29)
3. Nguyễn Hiền Thanh ♀25 tuổi (26)