Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tiên ♂ ch
tên gọi (Tuân)
ngày sanh 1889 - 1948
thọ 60 tuổi
ngày giỗ 12-06 AL
cha Nguyễn Sao ♂ ch
mẹ Phạm ♀ ch
(Sính)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Kỉnh (Kỳ)
4. Nguyễn thị Quyền ♀
5. Nguyễn thị (Sáu)

vợ 1
Trần thị Tuân (Bẹt) ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
5. Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

vợ 2
Trần thị Điềm (Tẹt) ch
thọ 59 tuổi

quan hệ cưới
 
con
4. Nguyễn Minh (5 Nhơn) chthọ 82 tuổi
7. Nguyễn Thái (8 Trợ)91 tuổi (92)
9. Nguyễn Lạc (10 Lạc)78 tuổi (79)