Gia phả tộc NguyễnTrần thị Tuân ♀ ch (dâu)
tên gọi (Bẹt)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 24-05 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Tiên (Tuân) ch thọ 60 tuổi
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
5. Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch