Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Quế ♀ ch
tên gọi (Lập)
ngày sanh 1922 - 1997
thọ 76 tuổi
ngày giỗ 26-01 AL
nơi chôn cất Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
(Quế)
mẹ Bùi thị Quế ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Dầu (Lin) ch
3. Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch thọ 36 tuổi

chồng 1
Hồ Miên (Lập) ch
thọ 92 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ thị Lập ♀ chthọ 48 tuổi
2. Hồ thị Phượng ♀ ch
3. Hồ thị Sáu ♀