Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tiến ♂
tên gọi (Hựu)
ngày sanh dd-mm-1938
81 tuổi (83) Đinh Sửu
nơi sanh Đạm Thủy Nam, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Quán ♂ ch
(Sửu) thọ 92 tuổi
mẹ Võ thị Ruộng ♀ ch
(Hựu) thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Tiền ♂
3. Nguyễn văn Chì ♂ ch
4. Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
5. Nguyễn thị Hồng ♀
6. Nguyễn thị Kim Thùy ♀
7. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch thọ 38 tuổi
8. Nguyễn thị Hiếu ♀

vợ 1
Trần thị Hóa ♀
82 tuổi (82) Mậu Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Việt ♂56 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Nhật ♂56 tuổi (57)
3. Nguyễn văn Quát ♂55 tuổi (56)
5. Nguyễn văn Linh ♂47 tuổi (48)
6. Nguyễn văn Hiệp ♂45 tuổi (46)
7. Nguyễn thị Lệ Thi ♀43 tuổi (44)
8. Nguyễn văn Cử ♂41 tuổi (42)
9. Nguyễn thị Thanh Phương ♀38 tuổi (39)

vợ 2
Trần thị Huyền Nghi ♀

quan hệ
 
con
4. Nguyễn Trần Gia Bảo ♂50 tuổi (51)