Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Chì ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Quán ♂ ch
(Sửu) thọ 92 tuổi
mẹ Võ thị Ruộng ♀ ch
(Hựu) thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Tiến (Hựu) 81 tuổi (84)
2. Nguyễn văn Tiền ♂
4. Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
5. Nguyễn thị Liễu (Hồng)
6. Nguyễn thị Kim Thùy ♀
7. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch thọ 38 tuổi
8. Nguyễn thị Hiếu ♀