Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Tuấn ♂ ch
ngày sanh 1958 - 1995
thọ 38 tuổi
ngày giỗ 20-04 AL
cha Nguyễn Quán ♂ ch
(Sửu) thọ 92 tuổi
mẹ Võ thị Ruộng ♀ ch
(Hựu) thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Tiến (Hựu) 81 tuổi (83)
2. Nguyễn văn Tiền ♂
3. Nguyễn văn Chì ♂ ch
4. Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
5. Nguyễn thị Hồng ♀
6. Nguyễn thị Kim Thùy ♀
8. Nguyễn thị Hiếu ♀