Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Bình ♂ ch
tên gọi (4 Liêu)
ngày sanh 1939 - 1974
thọ 36 tuổi
ngày giỗ 19-02 AL
nơi chôn cất Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
(Quế)
mẹ Bùi thị Quế ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Quế (Lập) ch thọ 76 tuổi
2. Nguyễn thị Dầu (Lin) ch

vợ 1
Bùi thị Nông ♀
79 tuổi (80) Canh Thìn

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn thị Liêu ♀58 tuổi (61)
3. Nguyễn văn Trắc ♂56 tuổi (58)
4. Nguyễn Thị Lữ ♀54 tuổi (55)
5. Nguyễn Văn Hùng ♂51 tuổi (52)
6. Nguyễn Văn Dũng ♂46 tuổi (48)