Gia phả tộc NguyễnBùi thị Nông ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (80) Canh Thìn
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Bùi Thời (tuổi Tý)
mẹ Võ thị Thời (tuổi Thìn)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch thọ 36 tuổi
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn thị Liêu ♀59 tuổi (61)
3. Nguyễn văn Trắc ♂57 tuổi (58)
4. Nguyễn Thị Lữ ♀54 tuổi (55)
5. Nguyễn Văn Hùng ♂52 tuổi (52)
6. Nguyễn Văn Dũng ♂47 tuổi (48)