Gia phả tộc Nguyễn



Nguyễn thị Liêu ♀
ngày sanh dd-mm-1960
58 tuổi (61) Kỷ Hợi
cha Nguyễn văn Bình ♂ ch
(4 Liêu) thọ 36 tuổi
mẹ Bùi thị Nông ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn văn Trắc ♂ 56 tuổi (58)
4. Nguyễn Thị Lữ ♀ 54 tuổi (55)
5. Nguyễn Văn Hùng ♂ 51 tuổi (52)
6. Nguyễn Văn Dũng ♂ 46 tuổi (48)

chồng 1
Nguyễn Anh Tuấn ♂
64 tuổi (65) Ất Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀43 tuổi (44)
2. Nguyễn Song Hào ♂39 tuổi (41)
3. Nguyễn Thị Hảo ♀36 tuổi (38)
4. Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀33 tuổi (35)
5. Nguyễn Song Toàn ♂32 tuổi (33)
6. Nguyễn Song Vỹ ♂29 tuổi (30)
7. Nguyễn thị Út ♀27 tuổi (28)