Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Trắc ♂
ngày sanh dd-mm-1962
56 tuổi (58) Nhâm Dần
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Bình ♂ ch
(4 Liêu) thọ 36 tuổi
mẹ Bùi thị Nông ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Liêu ♀ 58 tuổi (61)
4. Nguyễn Thị Lữ ♀ 54 tuổi (55)
5. Nguyễn Văn Hùng ♂ 51 tuổi (52)
6. Nguyễn Văn Dũng ♂ 46 tuổi (48)

vợ 1
Lê Thị Lo ♀
53 tuổi (54) Bính Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Ngọc Liêm ♂34 tuổi (35)
2. Nguyễn Ngọc Lõi ♂31 tuổi (32)
3. Nguyễn Ngọc Sến ♂26 tuổi (28)