Gia phả tộc NguyễnTrương Quốc Kiệt ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1972
46 tuổi (48) Nhâm Tý
cha Trương Chí Thành
mẹ Đặng Hoài Kinh

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn Thị Hiệp ♀ 46 tuổi (48) Nhâm Tý
quan hệ: ly hôn

con
1. Trương Thế Hào ♂21 tuổi (23)
2. Trương Thế Vy ♀15 tuổi (16)