Gia phả tộc NguyễnTrương Thế Hào ♂
ngày sanh dd-mm-1998
21 tuổi (23) Đinh Sửu
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trương Quốc Kiệt ♂
46 tuổi (48)
mẹ Nguyễn Thị Hiệp ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trương Thế Vy ♀ 15 tuổi (16)