Gia phả tộc NguyễnTrương Thế Vy ♀
ngày sanh dd-mm-2004
15 tuổi (16) Giáp Thân
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Trương Quốc Kiệt ♂
46 tuổi (48)
mẹ Nguyễn Thị Hiệp ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trương Thế Hào ♂ 21 tuổi (23)