Gia phả tộc NguyễnNguyễn Davis ♂
tên gọi (Đăng Khoa)
ngày sanh dd-mm-2004
15 tuổi (16) Giáp Thân
nơi sanh Oakland USA
cha Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
45 tuổi (47)
mẹ Nguyễn Thị Tình ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Christina (Anh Thy - Tina) 12 tuổi (14)