Gia phả tộc NguyễnNguyễn Biên ♂ ch
tên gọi (Châu)
ngày sanh 1909 - 1977
thọ 69 tuổi
ngày giỗ 08-04 AL
nơi chôn cất thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
cha Nguyễn Thạch ♂ ch
mẹ Lê thị Xe ♀ ch
(Thạch)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thạch (Quế) ch
2. Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch
5. Nguyễn thị Thường (Trân) ch thọ 87 tuổi
7. Nguyễn Đực ♂ ch

vợ 1
Nguyễn thị Lãng ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn .... (Hai) ch

vợ 2
Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

quan hệ cưới
 
con
2. Nguyễn thị Biên (Ký) chthọ 45 tuổi
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) chthọ 73 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ chthọ 24 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát)74 tuổi (76)
7. Nguyễn Thị Tý (Tý)73 tuổi (74)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)72 tuổi (69)
9. Nguyễn Mười ♂ chthọ 8 tuổi