Gia phả tộc NguyễnNguyễn Christina ♀
tên gọi (Anh Thy - Tina)
ngày sanh dd-mm-2006
12 tuổi (14) Bính Tuất
nơi sanh Oakland USA
cha Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
45 tuổi (47)
mẹ Nguyễn Thị Tình ♀
45 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Davis (Đăng Khoa) 15 tuổi (16)