Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tuấn Khải ♂
ngày sanh dd-mm-2005
13 tuổi (15) Ất Dậu
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn văn Nghĩa ♂
42 tuổi (44)
mẹ Lê thị Thuý Hằng ♀
43 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Quỳnh Anh ♀ 10 tuổi (12)