Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quỳnh Anh ♀
ngày sanh dd-mm-2009
10 tuổi (12) Mậu Tý
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn văn Nghĩa ♂
42 tuổi (44)
mẹ Lê thị Thuý Hằng ♀
43 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Tuấn Khải ♂ 13 tuổi (15)