Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Hùng ♂
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (53) Mậu Thân
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Bình ♂ ch
(4 Liêu) thọ 36 tuổi
mẹ Bùi thị Nông ♀
80 tuổi (81)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Liêu ♀ 59 tuổi (62)
3. Nguyễn văn Trắc ♂ 57 tuổi (59)
4. Nguyễn Thị Lữ ♀ 55 tuổi (56)
6. Nguyễn Văn Dũng ♂ 47 tuổi (49)

vợ 1
Nguyễn Thị Tám ♀
50 tuổi (52) Kỷ Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀30 tuổi (32)
3. Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀28 tuổi (30)
4. Nguyễn Văn Khắc Huy ♂26 tuổi (27)
5. Nguyễn Văn Khắc Chương ♂21 tuổi (23)

vợ 2
Đinh thị Thanh Thủy ♀
51 tuổi (53) Mậu Thân

quan hệ
 
con
2. Nguyễn thị Hồng Trang ♀29 tuổi (31)