Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Hùng ♂
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (52) Mậu Thân
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Bình ♂ ch
(4 Liêu) thọ 36 tuổi
mẹ Bùi thị Nông ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Liêu ♀ 59 tuổi (61)
3. Nguyễn văn Trắc ♂ 57 tuổi (58)
4. Nguyễn Thị Lữ ♀ 54 tuổi (55)
6. Nguyễn Văn Dũng ♂ 47 tuổi (48)

vợ 1
Nguyễn Thị Tám ♀
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀30 tuổi (31)
3. Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀28 tuổi (29)
4. Nguyễn Văn Khắc Huy ♂25 tuổi (26)
5. Nguyễn Văn Khắc Chương ♂21 tuổi (22)

vợ 2
Đinh thị Thanh Thủy ♀
51 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ
 
con
2. Nguyễn thị Hồng Trang ♀29 tuổi (30)