Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Lữ ♀
ngày sanh dd-mm-1965
54 tuổi (55) Ất Tỵ
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Bình ♂ ch
(4 Liêu) thọ 36 tuổi
mẹ Bùi thị Nông ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Liêu ♀ 58 tuổi (61)
3. Nguyễn văn Trắc ♂ 56 tuổi (58)
5. Nguyễn Văn Hùng ♂ 51 tuổi (52)
6. Nguyễn Văn Dũng ♂ 46 tuổi (48)

chồng 1
Phạm Hành ♂
55 tuổi (56) Giáp Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Thiện ♂36 tuổi (37)
2. Phạm Ngọc Châu ♂33 tuổi (34)
3. Phạm Ngọc Tuyến ♂29 tuổi (32)
4. Phạm Thị Thu ♀26 tuổi (29)
5. Phạm Ngọc Linh ♂25 tuổi (26)