Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Dũng ♂
ngày sanh dd-mm-1972
46 tuổi (48) Nhâm Tý
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Bình ♂ ch
(4 Liêu) thọ 36 tuổi
mẹ Bùi thị Nông ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Liêu ♀ 58 tuổi (61)
3. Nguyễn văn Trắc ♂ 56 tuổi (58)
4. Nguyễn Thị Lữ ♀ 54 tuổi (55)
5. Nguyễn Văn Hùng ♂ 51 tuổi (52)

vợ 1
Nguyễn Thị Phương ♀
45 tuổi (46) Giáp Dần

quan hệ ly hôn
    không / chưa có con

vợ 2
Nguyễn thị Ngọc ♀
41 tuổi (42) Mậu Ngọ

quan hệ sống chung
 
con
1. Hồ Ngọc Hưng ♂20 tuổi (22)

vợ 3
Thảo ♀

quan hệ sống chung
 
con
2. Phan Nguyễn Thị Huyền (bé Hai)19 tuổi (20)

vợ 4
Phạm Thị Mỹ (Lệ)
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

quan hệ sống chung
 
con
3. Nguyễn Cảm ♂16 tuổi (18)