Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Xuôi ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Phạm văn Hồng
mẹ Nguyễn thị Xuân

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Gương (2 Gương) 58 tuổi (59) Tân Sửu
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Thiện Huy ♂32 tuổi (33)
2. Nguyễn Thiện Hoàn ♀31 tuổi (32)