Gia phả tộc NguyễnHồ Ngọc Hưng ♂
ngày sanh dd-mm-1999
20 tuổi (22) Mậu Dần
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Văn Dũng ♂
46 tuổi (48)
mẹ Nguyễn thị Ngọc ♀
41 tuổi (42)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác mẹ
2. Phan Nguyễn Thị Huyền (bé Hai) 19 tuổi (20)
3. Nguyễn Cảm ♂ 16 tuổi (18)