Gia phả tộc NguyễnPhan Nguyễn Thị Huyền ♀
tên gọi (bé Hai)
ngày sanh dd-mm-2000
19 tuổi (20) Canh Thìn
cha Nguyễn Văn Dũng ♂
46 tuổi (48)
mẹ Thảo ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác mẹ
1. Hồ Ngọc Hưng ♂ 20 tuổi (22)
3. Nguyễn Cảm ♂ 16 tuổi (18)

chồng 1
Sửu ♂

quan hệ cưới
    không / chưa có con