Gia phả tộc NguyễnNguyễn Cảm ♂
ngày sanh dd-mm-2002
16 tuổi (18) Nhâm Ngọ
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Văn Dũng ♂
46 tuổi (48)
mẹ Phạm Thị Mỹ ♀
(Lệ) 50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em khác mẹ
1. Hồ Ngọc Hưng ♂ 20 tuổi (22)
2. Phan Nguyễn Thị Huyền (bé Hai) 19 tuổi (20)