Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Thúy Diễm ♀
ngày sanh dd-mm-1991
28 tuổi (29) Tân Mùi
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Văn Hùng ♂
52 tuổi (52)
mẹ Nguyễn Thị Tám ♀
50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀ 30 tuổi (31)
4. Nguyễn Văn Khắc Huy ♂ 25 tuổi (26)
5. Nguyễn Văn Khắc Chương ♂ 21 tuổi (22)

chồng 1
Mai Đình Nghĩa ♂
28 tuổi (29) Tân Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Mai Đình Nguyên ♂1 tuổi (2)