Gia phả tộc NguyễnNguyễn Văn Khắc Huy ♂
ngày sanh dd-mm-1994
25 tuổi (26) Giáp Tuất
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Văn Hùng ♂
52 tuổi (52)
mẹ Nguyễn Thị Tám ♀
50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀ 30 tuổi (31)
3. Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀ 28 tuổi (29)
5. Nguyễn Văn Khắc Chương ♂ 21 tuổi (22)