Gia phả tộc NguyễnLê Thị Lo ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1966
53 tuổi (54) Bính Ngọ
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Lê Thảo
mẹ Huỳnh thị Móc

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Trắc ♂ 57 tuổi (58) Nhâm Dần
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn Ngọc Liêm ♂34 tuổi (35)
2. Nguyễn Ngọc Lõi ♂31 tuổi (32)
3. Nguyễn Ngọc Sến ♂27 tuổi (28)