Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Liêm ♂
ngày sanh dd-mm-1985
34 tuổi (35) Ất Sửu
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Trắc ♂
56 tuổi (58)
mẹ Lê Thị Lo ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Ngọc Lõi ♂ 31 tuổi (32)
3. Nguyễn Ngọc Sến ♂ 26 tuổi (28)

vợ 1
Nguyễn thị Thanh Uy ♀
33 tuổi (34) Bính Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Ngọc Phương Trà (Chút)7 tuổi (9)