Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Lõi ♂
ngày sanh dd-mm-1988
31 tuổi (32) Mậu Thìn
cha Nguyễn văn Trắc ♂
56 tuổi (58)
mẹ Lê Thị Lo ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Ngọc Liêm ♂ 34 tuổi (35)
3. Nguyễn Ngọc Sến ♂ 26 tuổi (28)

vợ 1
Trần thị Kim Cương ♀
24 tuổi (25) Ất Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trần Bảo Ngọc ♀1 tuổi (2)