Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Sến ♂
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
nơi sanh Mỗ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn văn Trắc ♂
56 tuổi (58)
mẹ Lê Thị Lo ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Ngọc Liêm ♂ 34 tuổi (35)
2. Nguyễn Ngọc Lõi ♂ 31 tuổi (32)

vợ 1
Trần thị Ngân ♀
26 tuổi (28) Nhâm Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Ngọc Song Hàn (Tom)3 tuổi (4)