Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Biên ♀ ch
tên gọi (Ký)
ngày sanh 1932 - 1976
thọ 45 tuổi
ngày giỗ 05-02 AL
nơi chôn cất xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch thọ 24 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (76)
7. Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (74)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
9. Nguyễn Mười ♂ ch thọ 8 tuổi

chồng 1
Huỳnh Minh Lan (Ký) ch
thọ 69 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) chthọ 63 tuổi
3. Huỳnh Minh Tài ♂57 tuổi (59)
6. Huỳnh Minh Đạo ♂56 tuổi (57)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀53 tuổi (54)
8. Huỳnh Minh Cường ♂48 tuổi (50)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng)47 tuổi (48)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch