Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
ngày sanh dd-mm-1976
43 tuổi (44) Bính Thìn
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Anh Tuấn ♂
64 tuổi (65)
mẹ Nguyễn thị Liêu ♀
58 tuổi (61)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Song Hào ♂ 39 tuổi (41)
3. Nguyễn Thị Hảo ♀ 36 tuổi (38)
4. Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ 33 tuổi (35)
5. Nguyễn Song Toàn ♂ 32 tuổi (33)
6. Nguyễn Song Vỹ ♂ 29 tuổi (30)
7. Nguyễn thị Út ♀ 27 tuổi (28)

chồng 1
Phan Thanh Sơn ♂
46 tuổi (47) Quý Sửu

quan hệ cưới
 
con
1. Phan thị Thanh Hằng ♀24 tuổi (25)
2. Phan Thanh Huân ♂22 tuổi (23)